שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף חג השבועות

עירוב תבשילין ושבועות

כ"ז אייר תשע"ז
23 בmayo 2017
Largo de la clase: 1:29:55           Descarga     (20.59 MB)