שיעורים מפי מרן זצוק"ל שבת

עמוד 1 מ 8 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן שי"ח - דיני כלי ראשון ושני - נוסף

תש"מ (1980)

Largo de la clase: 53:36

Descarga     (24.50 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 בmayo 2017
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן שי"ח - דיני כלי ראשון ושני

תשל"ח (1978)

Largo de la clase: 1:16:01

Descarga     (34.80 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 בmayo 2017
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן ש"כ - עקרונות מלאכת דש ומפרק

תש"מ (1980)

Largo de la clase: 1:05:56

Descarga     (45.20 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 בmayo 2017
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן ש"כ - דיני דש סוחט ומרסק

תש"מ (1980)

Largo de la clase: 45:50

Descarga     (31.40 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 בmayo 2017
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות שבת לפי סדר השלחן ערוך - סימן ש"כ - דיני סחיטה בשבת

תש"מ (1980)

Largo de la clase: 1:23:48

Descarga     (19.19 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 בmayo 2017