שיעורים מפי מרן זצוק"ל תפילה

עמוד 1 מ 5 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

הלכות טלית ותפילין

Largo de la clase: 01:20:34

Descarga     (23.05 MB)
כ"ז טבת תשע"ג
9 בenero 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

מעלת הקדיש

Largo de la clase: 01:10:27

Descarga     (20.16 MB)
כ"ו טבת תשע"ג
8 בenero 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

דיני הנחת תפילין ופרשת וישב

Largo de la clase: 00:40:24

Descarga     (16.19 MB)
כ"ה טבת תשע"ג
7 בenero 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

כוונה, השמעת והגבהת קול בתפילה

Largo de la clase: 00:55:17

Descarga     (25.31 MB)
כ"ה טבת תשע"ג
7 בenero 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

הלכות תפילה

Largo de la clase: 00:43:51

Descarga     (10.04 MB)
כ"ג טבת תשע"ג
5 בenero 2013