שיעורים מפי מרן זצוק"ל יום כיפור

עמוד 1 מ 2 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף יום כיפור

הלכות יום הכיפורים

Largo de la clase: 01:16:39

Descarga     (17.55 MB)
כ"ג טבת תשע"ג
5 בenero 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף יום כיפור

יום כפור דיני אכילה לילדים חולה שיש בו סכנה מעוברת ויולדת

Largo de la clase: 01:11:08

Descarga     (32.56 MB)
י"ח חשון תשע"א
26 בoctubre 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף יום כיפור

יום הכיפורים רחיצה הדלקת נרות שהחיינו כל נדרי ברוך שם וידוי זמן תפילה נשיאת כפיים והבדלה

Largo de la clase: 01:30:08

Descarga     (41.26 MB)
ט"ז חשון תשע"א
24 בoctubre 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף יום כיפור

דיני יום כפור וסדר היום ותוספת חול על הקודש

Largo de la clase: 01:25:24

Descarga     (39.10 MB)
ט"ז חשון תשע"א
24 בoctubre 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף יום כיפור

יום כפור בענין מחילה וכפרה בין אדם לחבירו

Largo de la clase: 01:26:37

Descarga     (39.65 MB)
ט"ז חשון תשע"א
24 בoctubre 2010