שיעורים מפי מרן זצוק"ל פורים

עמוד 1 מ 2 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף פורים

דיני ארבע הפרשיות שקלים זכור פרה והחודש

Largo de la clase: 00:58:33

Descarga     (26.81 MB)
כ"ג אדר תש"ע
9 בmarzo 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף פורים

דיני זכר למחצית השקל כתיבת המגילה וקריאתה ומתנות לאביונים

Largo de la clase: 01:17:30

Descarga     (35.48 MB)
ח' אדר תש"ע
22 בfebrero 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף פורים

פורים דיני קריאת המגילה

Largo de la clase: 01:19:33

Descarga     (36.42 MB)
ח' אדר תש"ע
22 בfebrero 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף פורים

המשך דיני פורים ואגדה חלק ב

Largo de la clase: 00:45:48

Descarga     (20.97 MB)
ב' אדר תש"ע
16 בfebrero 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף פורים

דיני פורים ואגדה חלק א

Largo de la clase: 01:04:02

Descarga     (29.32 MB)
ב' אדר תש"ע
16 בfebrero 2010