שיעורים מפי מרן זצוק"ל חנוכה

עמוד 1 מ 6 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף חנוכה

דיני הלל בחנוכה

Largo de la clase: 01:18:01

Descarga     (17.86 MB)
י"ט כסלו תשע"ז
19 בdiciembre 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף חנוכה

חנוכה - יוסף ופרעה

Largo de la clase: 01:29:01

Descarga     (18.16 MB)
י"ט כסלו תשע"ז
19 בdiciembre 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף חנוכה

הרואה נר חנוכה - פרשת מקץ תשע"א

Largo de la clase: 00:26:13

Descarga     (5.97 MB)
י"ט כסלו תשע"ז
19 בdiciembre 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף חנוכה

שמן חנוכה - פרשת וישב תשע"א

Largo de la clase: 00:58:38

Descarga     (13.40 MB)
י"ט כסלו תשע"ז
19 בdiciembre 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף חנוכה

דיני חנוכה ב - פרשת מקץ תשס"ח

Largo de la clase: 01:09:47

Descarga     (14.57 MB)
י"ט כסלו תשע"ז
19 בdiciembre 2016