הלכה ליום ראשון י"ד אייר תשע"ב 6 במאי 2012

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

איתן בן יונה

הוקדש על ידי

בעילום שם

שאלה: האם מותר על פי ההלכה לעשות איפור קבוע על ידי מחט חשמלית או שיש בכך איסור?

תשובה: נאמר בתורתינו הקדושה (ויקרא כא.) וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה'. מכאן שאסור לעשות כתובת קעקע, וכמו שפסק הרמב"ם: כתובת קעקע האמורה בתורה היא שישרוט על בשרו וימלא מקום השריטה בחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים.

ולפיכך נראה היה לאסור גם כן את עניין האיפור הקבוע, שבו מחדירים צבע תחת העור כדי לתת צבע סביב העין או על גבי השפתיים וכדומה, שהרי יש בכך משום איסור כתובת קעקע. וכן פסקו כמה רבנים למעשה. וכך גם היה מפורסם שדעתו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א לאסור מעשה האיפור הקבוע, וכמו שגם פורסם בשמו בספרי מחברי זמנינו.

אולם לאחרונה הדפיס מרן הרב שליט"א את ספרו טהרת הבית חלק שלישי, ודן שם להקל בעניין איפור קבוע מפני כמה ספיקות שיש בעצם האיסור בזה. שהרי דעת כמה ראשונים שלא אסרה תורה אלא כתיבת שם עבודה זרה על גבי העור, שכך הייתה דרכם של עובדי עבודה זרה, לרשום שם עבודה זרה על גבי עורם על ידי קעקוע, כדי להראות דביקותם בעבודה זרה שלהם. ועוד שיש פוסקים שלא אסרה תורה אלא כתיבת אותיות או ציור שלם, מה שאין כן באיפור קבוע שבודאי אינו שם עבודה זרה, וגם אינו אותיות. ואף שלהלכה נראה לאסור אפילו כתובת קעקע שאינה שם עבודת כוכבים ואינה אותיות בכלל, מכל מקום לעניין איפור קבוע יש עוד טעם להקל בזה, מפני שאינו קבוע כל כך, שהרי אחר כמה שנים הולך הרישום ונעלם, מפני שאינו נרשם עמוק בבשר האדם אלא רק תחת שכבת העור הראשונה, ובאופן כזה יש מקום להקל, ולכן כתב מרן שליט"א שאחרי שעיין היטב בכל דברי הפוסקים בנושא זה, נראה לו שאף אשה העושה איפור כזה לצורך נוי ויופי, יש לה על מה שתסמוך ואינה עושה איסור, ואם עושה כן לצורך כיסוי וטשטוש צלקת או להשלים צורת שיער בגבות, יש להקל בזה אף לכתחילה.

שאלות ותשובות על ההלכה

נעקצתי בזרוע מזבוב החול הנקרא שושנת יריחו(כרגע בהחלמה לא מלאה) הרופא טוען שתישאר לי צלקת מאוד מכוערת .האם מותר לי לקעקע את איזור הצלקת? ממש מכוער ולא אסטתי ומאוד קשה לי המחשבה שאתבייש כל חיי לחשוף את האיזור עם הצלקת ח' שבט תשפ"ב / 10 בינואר 2022

מותר יהיה ללכת לרופא פלסטיקאי ולמצוא פתרון ללא קעקוע לצלקת. יש פתרונות רבים שבעז"ה הצלקחת לא תהיה ניכרת. תבורך, רפואה שלימה,

שלום כבוד הרב
רב מהעיר שלי מתיר לעשות קעקועים לשם נוי ויופי בהסתמך על דברי הרב עובדיה יוסף זצל שמתיר איפור קבוע בטענה שאין הבדל בין קעקוע של איפור קבוע לקעקוע רגיל .
בעקבות דבריו יש אישה שעשתה קעקוע .
האם יש לה על מה לסמוך או שיש הבדל בין קעקוע רגיל לאיפור קבוע? והאם עליי לעשות משהו בעניין במידה ויש איסור .
מציינת שיש לרב שיעורים קבועים לנשים וגברים והשמועה על היתר לעשות קעקועים כבר התפשטה האזור כ"ט תשרי תשפ"ב / 5 באוקטובר 2021

אסור לעשות כן, ואם באמת יש רב שהורה כך, הוא טועה ואין לסמוך על הוראותיו. 

כבוד הרבה אני עשיתי קעקוע בעיניים ואני רוצה להוריד אותו אבל אמרו לי שזה יפגע בעניים מה לעשות ל' שבט תשפ"א / 12 בפברואר 2021

 

יש לנסות אצל רופא מומחה אחר, שיוכל לסייע בזה או להתגבר על הבעיה באמצעות איפור. בכל מקרה, אין לסכן את הראייה כדי להסיר כתובת קעקע. תשתדלי למצוא פתרון אחר. והקדוש ברוך הוא יעזור לך, ותזכי לכל הברכות,  

האם מותר לעשות ציור על הגוף קעקוע על ידי אדם אחר, או גוי, שהציור הוא לא קבוע אלא נימחק מעצמו לאחר כמה שנים ? כ' תמוז תשע"ח / 3 ביולי 2018

בציור שלם יש להחמיר. ורק לגבי איפור קבוע, שאינו ציור ממש, יש להקל.

לגבי היתר לאיפור קבוע, אחד הטעמים להתיר הוא משום שאיסור כתובת קעקע הוא רק בכתיבת אותיות או ציורים. ולא באיפור... 
לכאורה קווי איפור שעל שפתיים או גבות, מכיון שהוא מעשה אומן צריכים להחשב ככתיבת אותיות.
שהרי כתבתם בהלכה שעסקה אם מותר לאשה להתאפר בשבת, בתשובה לשואל, כתבתם שאסור לנקות לאקה מעל הצפוניים בשבת מטעם ״מוחק״, הואיל וצביעת הציפורן בלאקה דורשת דיוק אומנותי, לכן זה נחשב כותב, ולהורידו נחשב מוחק. כ"ז טבת תשע"ג / 9 בינואר 2013

ראשית, לענין כתובת קעקע מדובר רק בצירוף, ולא בסברא מוסכמת להלכה. ובכל אופן לגוף השאלה,
 
נראה שמאחר והכתובת שעושים באיפור קבוע, אינה רישום של ממש, אלא כעין שריטה אחת בלבד, (שהרי עושים קו מעל ומתחת לעין וכדומה, ולא רישום ממש) אין זה בכלל כתיבה שאסרה התורה. וכמו שכתב בספר משנת חכמים (דף קכג), שכתובת קעקע היינו שכותב אות או "רושם", ואינו עובר אלא כשיעשה אות שלימה או רושם שלם, ולא בשריטה בעלמא. עד כאן.
 
וכן מבואר בלשונות הראשונים שציין מרן שליט"א בתשובתו שבספר טהרת הבית ח"ג (עמוד ל), שאינו עובר אלא כשיעשה אות שלימה או רושם שלם. כלומר, בקו אחד, אפילו אם יעשנו באומנות, אין בזה דין כתובת קעקע.
 
ובכל אופן יש חילוק בין דין כתובת קעקע לדין כתיבה בשבת, שיש אומרים שדין כתובת קעקע חמור יותר, שחייב אפילו בכתיבת אות אחת, מה שאין כן בכתיבה בשבת, שאסור לכתוב אפילו אות אחת, אבל אינו חייב עליה, ורק בכותב שתי אותיות לוקה. וראה בכל מה שכתב בזה מרן שליט"א בתשובתו הנ"ל. עיין שם.

אבקש לדעת אם מותר לעשות איפור קבוע לאחר חודש אבלות על ההורה? ט' שבט תש"ע / 24 בינואר 2010

שלום רב!

אין הגבלה על עשיית איפור מצד האבלות. לכן העיקר שיש להקל בדבר.
רק בעצם הנדון של איפור קבוע יש מחלוקת הפוסקים, וכמו שביארנו בהלכה המצורפת.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה