אודותינו - הלכה יומית

אתר "הלכה יומית" הוקם בשנת 2005 התשס"ה. מטרת מפעל הלכה יומית, להפיץ תורה ודעת, בעיקר בנושאים הלכתיים שונים, תוך שימת דגש על ביאור מקורות ההלכה ודרך פסיקתה, בכדי שיובן לכל כי תורתינו תורת חיים, ולא תמצא לעולם שום בעיה הלכתית שלא נמצא לה פתרון בדברי הפוסקים הראשונים והאחרונים אשר מימיהם אנו שותים. תהלות לאל יתברך אנו זוכים וכיום מנויים על "הלכה יומית" עשרות אלפי לומדים, זאת מלבד אותם הנכנסים לאתר מידי פעם לעיין במאגר ההלכות שבו.

כל ההלכות באתר נכתבות על פי גישת הפסיקה של מרן הגאון מופת הדור, רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, אשר הוא הפוסק המקובל והמוסמך ביותר בדורות האחרונים, כפי שהעידו עליו גאוני הדורות שלפנינו, הגאונים רבי עזרא עטייה, רבי מרדכי שרעבי, רבי אפרים הכהן, ועוד רבים. חלק מן ההלכות נערכות על פי מה שכתב מרן רבנו זצ"ל בספריו היקרים, ובמקום שלא ביאר את הדברים בעצמו, נכתבים הדברים על פי פסקי מרן השלחן ערוך אשר קבלנו הוראותיו לכל אשר יאמר, ועל פי סברת רוב הפוסקים, וכפי דרכו של מרן רבנו זצ"ל. במקומות רבים שאלנו את פי מרן רבינו זצ"ל באופן ישיר איך יש להורות בעניני הלכה המפורסמים באתר, והבאנו את הפסק בשמו.

ההלכות באתר עוסקות בכל תחומי החיים, החל בהלכות שבת וכלה בענינים השייכים לחלק "חושן משפט", כך שמי שמתמיד ללמוד בכל יום את ההלכות שבאתר, רוכש לו תוך זמן קצר ידע נרחב בכל תחומי החיים. האתר אינו עוסק רק בעניני הלכה, אלא גם בעניני מוסר, מדות, חדושי פרשת השבוע, ועוד. וזאת על פי הנחייתו הישירה של מרן זצ"ל, שראה את מפעל הלכה יומית כאחד ממפעליו האישיים.

ההלכות באתר נכתבות על ידי נכדו ותלמידו של מרן זצ"ל, הרה"ג רבי יעקב ששון שליט"א, מחבר ספרים חשובים בהלכה, ובפרט נודע ספרו "אביר הרועים", שהוא הספר המוסמך על תולדותיו ומשנתו של מרן רבינו זצ"ל.

כל ההלכות באתר מתורגמות לשפות נוספות, אנגלית, ספרדית וצרפתית.

לשפה הספרדית זכינו לתרגומו של הרה"ג הדיין רבי יצחק פאדה שליט"א, שהוא אחד הרבנים החשובים בארגנטינה, ויש לו מוניטין ארוך שנים בתרגום ספרי הלכה לספרדית.

לשפה האנגלית, מתרגם את ההלכות הרה"ג רבי גבריאל אלבז שליט"א, חבר בית המדרש לדיינים לבני ארם צובא בשכונת הר נוף בירושלים. הרב אלבז משמש לעתים כרב פוסק לבני הקהלות בארצות הברית.

לשפה הצרפתית מתרגם את ההלכות הרה"ג דוד פיטון שליט"א, הנודע בצרפת במפעליו היקרים להרבצת התורה, והרבה עשה לתורתו של מרן זצ"ל שתהיה נלמדת בצרפת וסביבותיה.

הרבנים רבי גבריאל אלבז ורבי דוד פיטון, גם משיבים לשאלות בהלכה יומית בשפתם, ואף מגיהים את ההלכות הנכתבות בעברית.

© כל הזכויות על ההלכות המתפרסמות באתר, שמורות למחברן, ואין לעשות בהן שימוש בלא ליטול ממנו רשות בכפוף לדיני התורה.