הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף ט"ו בשבט

ברכת העץ וברכת האדמה, מה קודמת?
יום שלישי ט"ז שבט תש"פ

עמוד 1 מ 1
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
ט"ו בשבט ברכת העץ וברכת האדמה, מה קודמת? יום שלישי ט"ז שבט תש"פ
ט"ו בשבט אין מתענין ביום ט"ו בשבט יום שני ט"ו שבט תש"פ