הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף פורים

להזהיר הקטנים שלא ירעישו במגילה
יום שישי י' אדר תש"פ

עמוד 1 מ 5 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
פורים להזהיר הקטנים שלא ירעישו במגילה יום שישי י' אדר תש"פ
פורים דין חייב איניש לבסומי בפוריא יום חמישי ט' אדר תש"פ
פורים לכוון לצאת ידי חובה בקריאת מגילה יום רביעי ח' אדר תש"פ
פורים דין חיוב נשים בשמיעת פרשת זכור יום שלישי ז' אדר תש"פ
פורים נשים חייבות בקריאת מגילה ביום ובלילה יום שני ו' אדר תש"פ
פורים לקרוא פרשת זכור בעשרה יום שישי ג' אדר תש"פ
פורים פרשת זכור דאורייתא יום חמישי ב' אדר תש"פ
פורים להזהיר הילדים שלא ירעישו בקריאת המגילה יום שישי ט"ו אדר תשע"ח
פורים להכין היטב את קריאת המגילה יום חמישי י"ד אדר תשע"ח
פורים לכוון לצאת ידי חובה בקריאת המגילה יום רביעי י"ג אדר תשע"ח