הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף אלול/סליחות

לשלם כסף לבעל תוקע
יום שלישי ה' אלול תש"פ

עמוד 1 מ 3 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
אלול/סליחות לשלם כסף לבעל תוקע יום שלישי ה' אלול תש"פ
אלול/סליחות שליח ציבור ותוקע בימים נוראים יום שני ד' אלול תש"פ
אלול/סליחות תפילות ימים נוראים בצל הקורונה יום ראשון ג' אלול תש"פ
אלול/סליחות טעה ב"המלך הקדוש" יום ראשון ז' תשרי תש"פ
אלול/סליחות בדיקת תפילין בחודש אלול יום ראשון כ"ב אלול תשע"ט
אלול/סליחות התרת נדרים בעשרה יום שני ט' אלול תשע"ט
אלול/סליחות התרת נדרים בערב ראש השנה וכיפור יום ראשון ח' אלול תשע"ט
אלול/סליחות דין אבל כשליח ציבור בסליחות יום שני ב' אלול תשע"ט
אלול/סליחות בב' אלול מתחילים לומר את הסליחות יום ראשון א' אלול תשע"ט
אלול/סליחות מקום שבעלי תשובה עומדים יום שישי י"ז אלול תשע"ז