הלכה ליום שני כ"ד שבט תשע"ז 20 בפברואר 2017              

ההלכה מוקדשת ללידה קלה ותינוק בריא עבור

מזל בת רבקה אנג'יל

הוקדש על ידי

בעלה

תאריך ההלכה: כ"ד שבט תשע"ז 20 בפברואר 2017

קטגוריה: כללי


מלאכים טובים ומלאכי חבלה – דברי הגאון הרב ואזנר למרן זצ"ל

שאלה: האם נכון שמכל עבירה נברא מלאך רע שהוא מקטרג על האדם? ואם כן מה קורה כשחוזרים בתשובה?

תשובה: הדבר ידוע מפי רבותינו, שמכח מעשיו של האדם החוטא, נברא בעולם משחית אחד, על כל חטא שהאדם חטא. כי מעשי האדם, ובפרט מעשיהם של היהודים בעולם, יש להם משמעות רוחנית עצומה, ואינם מעשים סתמיים, ואילו היו יודעים בני האדם את משמעות מעשיהם, היו נזהרים ומדקדקים לעבוד את ה' כראוי.

וכן כתב מרן החיד"א בספרו מדבר קדמות (מערכת ת' אות לד), שעל כל חטא נברא מלאך משחית, כשם שעל כל מצוה נברא מלאך סנגור על האדם. אולם הוסיף מרן החיד"א וכתב, שכאשר האדם חוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מבטל את אותו המשחית שנברא מכח העבירה, למרות התנגדותם של המשחיתים.

ורבותינו זכרונם לברכה במדרש (נחום, רמז תקסא) אמרו: "טוֹב ה' לַכֹּל", יכול לכל? (כלומר, יכול להיות שבאמת הוא טוב לכולם?), ומשיב המדרש, תלמוד לומר: "וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו". ולכאורה הדברים אינם מובנים. אולם פירוש דברי רבותינו הוא, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא טוב "לכל", מכל מקום רחמיו על כל "מעשיו", כלומר, המלאך המשחית, שאינו פרי יצירתו של הקדוש ברוך הוא, כי לא ה' ברא אותו, אלא החוטא ברא אותו במעשיו הרעים, הוא אינו "מעשיו" של ה' יתברך, ולכן ה' יתברך אינו מרחם עליו. ובשעה ששב החוטא בתשובה שלימה כראוי, מחסדי ה' יתברך, מתבטל המשחית ההוא על אפו ועל חמתו.

וכן אמרו רבותינו במדרש (ישעיה רמז שט), אמרה כנסת ישראל לפי הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם! אני מתביישת מהמקומות שעבדתי בהם עבודה זרה, שנאמר "רְאִי דַרְכֵּךְ בַּגַּיְא, דְּעִי מֶה עָשִׂית"!, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני סולח לך! שנאמר "כָּל גֶּיא יִנָּשֵׂא". (ענף עץ אבות עמוד רעו).

וכאשר נפטר בנו של מרן זצ"ל, הלא הוא הרה"ג רבי יעקב יוסף זצ"ל, הגיע הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל לנחם את מרן זצ"ל. בפתח דבריו, קרא הגר"ש ואזנר את לשון הפסוק בחומש בראשית: "וְיַעֲקֹב הָלַךְ לְדַרְכּוֹ וַיִּפְגְּעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלֹקים, וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב כַּאֲשֶׁר רָאָם, מַחֲנֵה אֱלֹקים זֶה". ואמר הגר"ש ואזנר, כי הדברים רומזים על פטירת בנו של מרן זצ"ל, שמה שנאמר "ויעקב הלך לדרכו", הכוונה היא, הלך לדרכו של עולם, שנפטר מן העולם הזה והלך לדרכו בעולם העליון, והנה כאשר מגיע הנפטר לעולם העליון, הוא רואה קבוצות קבוצות של מלאכים, ובתחילה אינו יודע מה הם המלאכים, ולאחר רגע הוא מבין ואומר "מחנה אלוקים זה", כי הוא יודע שהמלאכים הללו נבראו מן המצוות והמעשים טובים שעשה בעולם הזה, והם המלוים את האדם ומלמדים עליו זכות ביום הדין בעולם הבא.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב