הלכה ליום רביעי כ"ג סיון תשפ"ב 22 ביוני 2022

ההלכה מוקדשת לברכה והצלחה מרובה לכבוד מורינו ורבינו הרב הגדול

רבי אברהם פדידה שליט"א

הוקדש על ידי

ידידים וחברי בית המדרש ברמת בית שמש

אילו כלים טעונים טבילה

בהלכה הקודמת נתבאר שכלים הנקחים מן הגוי, כגון כלים שהיצרן שלהם אינו יהודי, חייבים טבילה במקוה טהרה לפני השימוש בהם. אולם יש לדעת שאין חיוב טבילה, אלא בכלים שהם "צרכי הסעודה", כגון כוסות וצלחות, קערות וקומקומים, וכיוצא בהם, שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה, אבל שאר כלים, כגון מספריים וכיוצא בזה, אינם צריכים טבילה. ומפצח אגוזים, יש אומרים שהוא דומה למספריים, שלא נחשבים כלי סעודה אפילו אם גוזר איתם ירקות. וכל שכן מפצח אגוזים שאינו נוגע בפרי עצמו אלא רק בקליפה. ומכל מקום כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שיש להטבילו בלא ברכה, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שאף שמן הדין מפצח אגוזים אינו צריך טבילה, מכל מקום, טוב להחמיר להטבילו בלא ברכה.

ואין חובה להטביל, אלא כלים העשוים מתכות או זכוכית, כמו שנאמר בתורה (במדבר לא.) לגבי כלי מדין, "אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת" וכו', מכאן שכלי מתכות הנלקחים מן הגוי חייבים בטבילה. ורבותינו גזרו חיוב טבילה גם על כלי זכוכית, וכמו שאמרו בגמרא (עבודה זרה עה:)," אמר רב אשי, כלי זכוכית, הואיל ואם נשתברו יש להם תקנה, ככלי מתכות הם דומים, וטעונים טבילה. ופירש רש"י, זכוכית שנשברה, אפשר להתיכה לעשות ממנה כלי, והואיל וכך היא, דינה ככלי מתכת וטעונה טבילה.

וכלי חרס אינם טעונים טבילה, וכן כלי עץ, כגון כפות עץ, אינם טעונים טבילה. וכלי חרס מצופה בזכוכית מבחוץ ומבפנים (כמו שמצוי מאד בספלים של קפה העשויים חרסינה ומצופים בזכוכית, וכן בצלחות, ובפרט אותם המיוצרים במזרח הרחוק), חייב טבילה בברכה, ואם אינו מצופה זכוכית אלא מבפנים, צריך טבילה בלא ברכה. ודין כלי פורצלן יבואר בהלכה הבאה.

שאלות ותשובות על ההלכה

בבית של בעל תשובה שרוב הכלים אינם מוטבלים (לא ערבבו בהם חלב ובשר פשוט לא הטבילו אותם) האם לטבול אותם כעת פוטר או שאין להם תקנה? ה' תמוז תשפ"ב / 4 ביולי 2022

פשוט להטביל אותם כעת. אין שום בעיה. תבורכו,

שלום לכבוד הרבנים!
האם כלי זכוכית טעונים טבילה בברכה? ואם כן אפשר לקבל מקורות ל' סיון תשפ"ב / 29 ביוני 2022

טעונים טבילה בברכה, כמו שמפורש בסוף מסכת עבודה זרה. שלחן ערוך יורה דעה סימן קכ סעיף ראשון.

האם מלחיה צריכה טבילה? כ"ו סיון תשפ"ב / 25 ביוני 2022

מלחיה צריכה טבילה.

שלום רב ויישר כח,
אם אני בבית במודיעין ורוצה להתפלל ערבית, לאיזה כיוון אני צריך להתפלל ?
צפון, דרום, מזרח, או מערב ? כ"ג סיון תשפ"ב / 22 ביוני 2022

לכיוון העיר ירושלים. 

שלום לרב באם כלי זכוכית תוצרת חוץ המיועד לשים בו פירות וירקות טריים חייב טבילה? בברכה י"ד סיון תשפ"ב / 13 ביוני 2022

חייב בטבילה. תבורכו,

האם צריך להטביל מגשים ממתכת של התנור אפיה או טוסטר אובן? ד' סיון תשפ"ב / 3 ביוני 2022

כן, בהחלט יש להטביל אותם אם משתמשים בהם למאכלים. אם רק מניחים על גביהם תבניות אחרות, אז לא צריך להטביל.

כלי נרוסטה של סולטם(המפעל בארץ) האם צריך ללהטבילם? י"ח ניסן תשפ"ב / 19 באפריל 2022

למיטב ידיעתי כלי סולתם לא מיוצרים בארץ. אם כתוב בפירוש שמיוצר בישראל, אינו צריך טבילה. אם מיוצר בחוץ לארץ, צריך טבילה בלא ברכה. 

בשימוש ראשון בכוסות זכוכית - האם חובה לטבול את הכוסות בשימוש הראשון או שאפשר להשתמש פעם אחת ואחר כל להטביל? ה' אדר ב תשפ"ב / 8 במרץ 2022

חובה להטביל לפני השימוש הראשון. 

האם כלי זכוכית תוצרת הארץ צריך טבילה כ"ו כסלו תשפ"ב / 30 בנובמבר 2021

תוצרת הארץ אינו צריך טבילה. תבורכו,

שלום וברכה
האם צריך להטביל עגלת ירקות? כ"ח חשון תשפ"ב / 3 בנובמבר 2021

אין צורך להטבילה. 

האים צריך להטביל צלחות זכוכית? י"ח חשון תשפ"ב / 24 באוקטובר 2021

כלי זכוכית חייבים בטבילה בברכה. תבורכו,

אין אשרות לטבול את כלי המכת לא במקווה ולא בים או נהר. מה עושים? כ"ה אב תשפ"א / 3 באוגוסט 2021

אין אפשרות להשתמש בו, אלא אם יטבילו אותו, או יתנו אותו במתנה לגוי, ויבקשו מהגוי להשאיל להם בחזרה את הכלי.

האם צריך להטביל א קוצץ בצל/פטרוזיליה המיכל פלסטיק והקוצץ ממתכת. כ' אב תשפ"א / 29 ביולי 2021

כן, יש להטבילו. תבורכו,

האם צריך להטביל מסננת נירוסטה לקיטניות? א' תמוז תשפ"א / 11 ביוני 2021

צריל להטבילה. תבורך,

רציתי לשאול האם טיבלים קנקן למים העשוי זכוכית כ"ה ניסן תשפ"א / 7 באפריל 2021

כן, יש להטבילו במקוה כדין.

שלום כבוד הרב רציתי לדעת אם צריך להטביל כלים שעשויים מקרמיקה או מפורצלן והם תוצרת חו"ל כ"ב ניסן תשפ"א / 4 באפריל 2021

כלי פורצלן אינם חייבים בטבילה. 

האם מסננת ממתכת שנמצאת בתחתית הכיור צריכה טבילה?לעיתים פירות ירקות ועוד מאכלים נוגעים במסננת זו? י"ז ניסן תשפ"א / 30 במרץ 2021

לא, היא אינה בגדר כלי סעודה. תבורכו,  

האם צריך להטביל מחבתות ? ג' אדר תשפ"א / 15 בפברואר 2021

בודאי שכן, הם כלי מתכות שחייבים בטבילה מן התורה. 

שלום האם כוס העשויה בפלסטיק *מתכת פשוטה ודקה חייב טבילה? כ' שבט תשפ"א / 2 בפברואר 2021

שלום,

אם היא ממתכת, אפילו דקה, צריכה טבילה. ואם רק פלסטיק, אין צריך טבילה. 

כלי נטילת ידים חייב בטבילה י"ד שבט תשפ"א / 27 בינואר 2021

אין חיוב להטבילה מאחר והיא אינה כלי סעודה. תבורכו,

כוסיות זכוכית מיידות להדלקת נרות שבת האם צריך להטביל כ"ח טבת תשפ"א / 12 בינואר 2021

אינם כלי סעודה ולכן אין צריך להטבילם. 

האם מעמד לסכו"ם חלבי העשוי מפח צריך טבילה וברכה? י' חשון תשפ"א / 28 באוקטובר 2020

הוא אינו כלי סעודה ואינו צריך טבילה,

האם כוס העשויה מסיליקון צריכה טבילה? ג' תשרי תשפ"א / 21 בספטמבר 2020

מעיקר הדין אינה צריכה טבילה. 

האם מכסה פעמון מזכוכית שזה כיסויי לעוגה ששמים על השולחן להגשה צריך טבילה ? תודה ו' אלול תש"פ / 26 באוגוסט 2020

צריך להטבילו. תבורכו,  

שלום רב
מיכל להכנת קצפת לעוגות העשוי נירוסטה צריך טבילה?? אם כן אז עם ברכה או בלי??
תודה רבה ג' אב תש"פ / 24 ביולי 2020

צריך טבילה, ובברכה. 

מה דין כלי זכוכית חדש שלא הוטבל ונתערב באחרים ואין לאפשרות לזהות אותו? זה כמו ספק דרבנן או שזה דבר שיש לו מתירין ואינו בטל? י"ז שבט תש"פ / 12 בפברואר 2020

יש בדבר זה ספק בדברי הפוסקים. ולמעשה, אם אין הוצאת ממון בדבר (שהרי הטבלת הכלים במקוה אינה עולה כסף), נכון יותר להחמיר ולהטביל את כל הכלים המוטלים בספק. ועיין בהליכות עולם ח"ז (עמוד פז).

האם צריך להטביל מיכל פלסטיק שנועד לאחסון מזון? כ"ו כסלו תשע"ט / 4 בדצמבר 2018

אין חיוב להטביל מיכל פלסטיק.

האם כלי ששימושו לצליה ונוגע ישירות באש חייב בטבילה כגון רשת למנגל,חציליה? א' תמוז תשע"ח / 14 ביוני 2018

צריך טבילה בהחלט

האם קולפן ביתי שמשמש גם לירקות חיים (תפוחי אדמה וקישואים שלא נאכלים חיים) וגם לפירות צריך טבילה בברכה ? ט"ז אייר תשע"ח / 1 במאי 2018

צריך להטבילו.

האם חלקי מיקסר, כגון הקערה וכלי העירבול זקוקים טבילה, ואם כן האם בברכה? י"ח אב תשע"ז / 10 באוגוסט 2017

חלקי מיקסר, שעשויים מתכת (או זכוכית) צריכים טבילה בברכה

האם יש להקל, לאדם שהתגייר, להחשיב לו שבשעת טבילתו ליהדות "כליו עולים עמיו", ואינו צריך להטביל את כל בכלים החדשים שקנה, עקב הגיור, או שזה היתר דחוק, ועדיף שלא להורות כך? כ"ו תמוז תשע"ז / 20 ביולי 2017

גר וגיורת שהתגיירו כדת וכדין, אין הכלים שלהם צריכים טבילה, לאחר שיכשירו אתם כדת, כי חלות הקדושה שחלה עליהם כשנתגיירו, חלה גם על הכלים שלהם. הליכות עולם חלק ז עמוד רסט.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"ב

ביום שישי הבא עלינו לטובה, יחול ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום שבת, יחול יום תשעה באב, ומאחר ואין להתענות בשבת (מלבד ביום הכיפורים), לכן התענית נדחית ליום ראשון (ממוצאי שבת הבאה), עשירי באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנה......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"ב), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". שבעה עשר בתמוז חל אתמול, בשבת, ומחמת קדושת השבת התענית נדחית להיום. תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהו......

לקריאת ההלכה


שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

דין סעודה מפסקת בשבת

בכל שנה, בערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכלים לפני תחילת הצום, אחרי חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת. וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשפ"ב) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא ש"ערב תשעה באב" חל ביום השבת,......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים ליום תשעה באב

תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה. וכן אסרו חכמים ללמוד תורה ביום תשעה באב, לפי שדברי תורה משמחים את הלב. ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובה......

לקריאת ההלכה

דין תספורת בימי בין המצרים – שנת תשפ"ב

מנהג איסור תספורת מרוב תוקף האבלות בימי בין המצרים, נהגו האשכנזים שלא להסתפר ולהתגלח, מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב. אולם הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו להחמיר בזה, אלא מנהגינו כעיקר תקנת רבותינו התנאים, שגזרו אחר חורבן בית המקדש, שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור מלספר ולכבס, וכן פסקו הרמב&q......

לקריאת ההלכה