הלכה ליום רביעי 23 Sivan 5782 יוני 22 2022

ההלכה מוקדשת לברכה והצלחה מרובה לכבוד מורינו ורבינו הרב הגדול

רבי אברהם פדידה שליט"א

הוקדש על ידי

ידידים וחברי בית המדרש ברמת בית שמש

אילו כלים טעונים טבילה

בהלכה הקודמת נתבאר שכלים הנקחים מן הגוי, כגון כלים שהיצרן שלהם אינו יהודי, חייבים טבילה במקוה טהרה לפני השימוש בהם. אולם יש לדעת שאין חיוב טבילה, אלא בכלים שהם "צרכי הסעודה", כגון כוסות וצלחות, קערות וקומקומים, וכיוצא בהם, שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה, אבל שאר כלים, כגון מספריים וכיוצא בזה, אינם צריכים טבילה. ומפצח אגוזים, יש אומרים שהוא דומה למספריים, שלא נחשבים כלי סעודה אפילו אם גוזר איתם ירקות. וכל שכן מפצח אגוזים שאינו נוגע בפרי עצמו אלא רק בקליפה. ומכל מקום כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שיש להטבילו בלא ברכה, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שאף שמן הדין מפצח אגוזים אינו צריך טבילה, מכל מקום, טוב להחמיר להטבילו בלא ברכה.

ואין חובה להטביל, אלא כלים העשוים מתכות או זכוכית, כמו שנאמר בתורה (במדבר לא.) לגבי כלי מדין, "אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת" וכו', מכאן שכלי מתכות הנלקחים מן הגוי חייבים בטבילה. ורבותינו גזרו חיוב טבילה גם על כלי זכוכית, וכמו שאמרו בגמרא (עבודה זרה עה:)," אמר רב אשי, כלי זכוכית, הואיל ואם נשתברו יש להם תקנה, ככלי מתכות הם דומים, וטעונים טבילה. ופירש רש"י, זכוכית שנשברה, אפשר להתיכה לעשות ממנה כלי, והואיל וכך היא, דינה ככלי מתכת וטעונה טבילה.

וכלי חרס אינם טעונים טבילה, וכן כלי עץ, כגון כפות עץ, אינם טעונים טבילה. וכלי חרס מצופה בזכוכית מבחוץ ומבפנים (כמו שמצוי מאד בספלים של קפה העשויים חרסינה ומצופים בזכוכית, וכן בצלחות, ובפרט אותם המיוצרים במזרח הרחוק), חייב טבילה בברכה, ואם אינו מצופה זכוכית אלא מבפנים, צריך טבילה בלא ברכה. ודין כלי פורצלן יבואר בהלכה הבאה.

שאלות ותשובות על ההלכה

בבית של בעל תשובה שרוב הכלים אינם מוטבלים (לא ערבבו בהם חלב ובשר פשוט לא הטבילו אותם) האם לטבול אותם כעת פוטר או שאין להם תקנה? 5 Tammuz 5782 / יולי 4 2022

פשוט להטביל אותם כעת. אין שום בעיה. תבורכו,

שלום לכבוד הרבנים!
האם כלי זכוכית טעונים טבילה בברכה? ואם כן אפשר לקבל מקורות 30 Sivan 5782 / יוני 29 2022

טעונים טבילה בברכה, כמו שמפורש בסוף מסכת עבודה זרה. שלחן ערוך יורה דעה סימן קכ סעיף ראשון.

האם מלחיה צריכה טבילה? 26 Sivan 5782 / יוני 25 2022

מלחיה צריכה טבילה.

שלום רב ויישר כח,
אם אני בבית במודיעין ורוצה להתפלל ערבית, לאיזה כיוון אני צריך להתפלל ?
צפון, דרום, מזרח, או מערב ? 23 Sivan 5782 / יוני 22 2022

לכיוון העיר ירושלים. 

שלום לרב באם כלי זכוכית תוצרת חוץ המיועד לשים בו פירות וירקות טריים חייב טבילה? בברכה 14 Sivan 5782 / יוני 13 2022

חייב בטבילה. תבורכו,

האם צריך להטביל מגשים ממתכת של התנור אפיה או טוסטר אובן? 4 Sivan 5782 / יוני 3 2022

כן, בהחלט יש להטביל אותם אם משתמשים בהם למאכלים. אם רק מניחים על גביהם תבניות אחרות, אז לא צריך להטביל.

כלי נרוסטה של סולטם(המפעל בארץ) האם צריך ללהטבילם? 18 Nissan 5782 / אפריל 19 2022

למיטב ידיעתי כלי סולתם לא מיוצרים בארץ. אם כתוב בפירוש שמיוצר בישראל, אינו צריך טבילה. אם מיוצר בחוץ לארץ, צריך טבילה בלא ברכה. 

בשימוש ראשון בכוסות זכוכית - האם חובה לטבול את הכוסות בשימוש הראשון או שאפשר להשתמש פעם אחת ואחר כל להטביל? 5 Adar II 5782 / מרץ 8 2022

חובה להטביל לפני השימוש הראשון. 

האם כלי זכוכית תוצרת הארץ צריך טבילה 26 Kislev 5782 / נובמבר 30 2021

תוצרת הארץ אינו צריך טבילה. תבורכו,

שלום וברכה
האם צריך להטביל עגלת ירקות? 28 Cheshvan 5782 / נובמבר 3 2021

אין צורך להטבילה. 

האים צריך להטביל צלחות זכוכית? 18 Cheshvan 5782 / אוקטובר 24 2021

כלי זכוכית חייבים בטבילה בברכה. תבורכו,

אין אשרות לטבול את כלי המכת לא במקווה ולא בים או נהר. מה עושים? 25 Av 5781 / אוגוסט 3 2021

אין אפשרות להשתמש בו, אלא אם יטבילו אותו, או יתנו אותו במתנה לגוי, ויבקשו מהגוי להשאיל להם בחזרה את הכלי.

האם צריך להטביל א קוצץ בצל/פטרוזיליה המיכל פלסטיק והקוצץ ממתכת. 20 Av 5781 / יולי 29 2021

כן, יש להטבילו. תבורכו,

האם צריך להטביל מסננת נירוסטה לקיטניות? 1 Tammuz 5781 / יוני 11 2021

צריל להטבילה. תבורך,

רציתי לשאול האם טיבלים קנקן למים העשוי זכוכית 25 Nissan 5781 / אפריל 7 2021

כן, יש להטבילו במקוה כדין.

שלום כבוד הרב רציתי לדעת אם צריך להטביל כלים שעשויים מקרמיקה או מפורצלן והם תוצרת חו"ל 22 Nissan 5781 / אפריל 4 2021

כלי פורצלן אינם חייבים בטבילה. 

האם מסננת ממתכת שנמצאת בתחתית הכיור צריכה טבילה?לעיתים פירות ירקות ועוד מאכלים נוגעים במסננת זו? 17 Nissan 5781 / מרץ 30 2021

לא, היא אינה בגדר כלי סעודה. תבורכו,  

האם צריך להטביל מחבתות ? 3 Adar 5781 / פברואר 15 2021

בודאי שכן, הם כלי מתכות שחייבים בטבילה מן התורה. 

שלום האם כוס העשויה בפלסטיק *מתכת פשוטה ודקה חייב טבילה? 20 Shevat 5781 / פברואר 2 2021

שלום,

אם היא ממתכת, אפילו דקה, צריכה טבילה. ואם רק פלסטיק, אין צריך טבילה. 

כלי נטילת ידים חייב בטבילה 14 Shevat 5781 / ינואר 27 2021

אין חיוב להטבילה מאחר והיא אינה כלי סעודה. תבורכו,

כוסיות זכוכית מיידות להדלקת נרות שבת האם צריך להטביל 28 Tevet 5781 / ינואר 12 2021

אינם כלי סעודה ולכן אין צריך להטבילם. 

האם מעמד לסכו"ם חלבי העשוי מפח צריך טבילה וברכה? 10 Cheshvan 5781 / אוקטובר 28 2020

הוא אינו כלי סעודה ואינו צריך טבילה,

האם כוס העשויה מסיליקון צריכה טבילה? 3 Tishrei 5781 / ספטמבר 21 2020

מעיקר הדין אינה צריכה טבילה. 

האם מכסה פעמון מזכוכית שזה כיסויי לעוגה ששמים על השולחן להגשה צריך טבילה ? תודה 6 Elul 5780 / אוגוסט 26 2020

צריך להטבילו. תבורכו,  

שלום רב
מיכל להכנת קצפת לעוגות העשוי נירוסטה צריך טבילה?? אם כן אז עם ברכה או בלי??
תודה רבה 3 Av 5780 / יולי 24 2020

צריך טבילה, ובברכה. 

מה דין כלי זכוכית חדש שלא הוטבל ונתערב באחרים ואין לאפשרות לזהות אותו? זה כמו ספק דרבנן או שזה דבר שיש לו מתירין ואינו בטל? 17 Shevat 5780 / פברואר 12 2020

יש בדבר זה ספק בדברי הפוסקים. ולמעשה, אם אין הוצאת ממון בדבר (שהרי הטבלת הכלים במקוה אינה עולה כסף), נכון יותר להחמיר ולהטביל את כל הכלים המוטלים בספק. ועיין בהליכות עולם ח"ז (עמוד פז).

האם צריך להטביל מיכל פלסטיק שנועד לאחסון מזון? 26 Kislev 5779 / דצמבר 4 2018

אין חיוב להטביל מיכל פלסטיק.

האם כלי ששימושו לצליה ונוגע ישירות באש חייב בטבילה כגון רשת למנגל,חציליה? 1 Tammuz 5778 / יוני 14 2018

צריך טבילה בהחלט

האם קולפן ביתי שמשמש גם לירקות חיים (תפוחי אדמה וקישואים שלא נאכלים חיים) וגם לפירות צריך טבילה בברכה ? 16 Iyar 5778 / מאי 1 2018

צריך להטבילו.

האם חלקי מיקסר, כגון הקערה וכלי העירבול זקוקים טבילה, ואם כן האם בברכה? 18 Av 5777 / אוגוסט 10 2017

חלקי מיקסר, שעשויים מתכת (או זכוכית) צריכים טבילה בברכה

האם יש להקל, לאדם שהתגייר, להחשיב לו שבשעת טבילתו ליהדות "כליו עולים עמיו", ואינו צריך להטביל את כל בכלים החדשים שקנה, עקב הגיור, או שזה היתר דחוק, ועדיף שלא להורות כך? 26 Tammuz 5777 / יולי 20 2017

גר וגיורת שהתגיירו כדת וכדין, אין הכלים שלהם צריכים טבילה, לאחר שיכשירו אתם כדת, כי חלות הקדושה שחלה עליהם כשנתגיירו, חלה גם על הכלים שלהם. הליכות עולם חלק ז עמוד רסט.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

The Proper Way to Immerse Vessels in a Mikveh

One must make certain that there is nothing separating between the vessel one is immersing and the waters of the Mikveh. Thus, when one is immersing a vessel, one must hold the vessel loosely, for if one holds it tight, one’s hand will be separating between the vessel and the waters of the Mik......

לקריאת ההלכה

Reading Scripture at Night

Question: May one read chapters of Tanach or Tehillim at night or is this forbidden according to Kabbalah? Is there room for leniency when this reading is being done for the sake of an ill individual or a woman in labor? Answer: Maran Ha’Chida in his Responsa Yosef Ometz (Chapter 54) quotes......

לקריאת ההלכה

Spiritual Blockage of the Heart

Question: Must one be careful regarding the Kashrut standards of the foods one’s children eat as well? Answer: Regarding any food which is prohibited for consumption by the Torah, such as milk and meat or an impure animal’s milk, it is certainly forbidden to give such foods to childre......

לקריאת ההלכה

Question: Is one obligated to wait six hours after eating meat foods before eating dairy foods?

Answer: The Gemara in Masechet Chullin (105a) states: “Mor Ukva said: When my father would eat meat, he would not eat cheese until the next day. Regarding myself, however, within the same meal I do not eat meat and then cheese, but I would eat cheese during the next meal.” The Rif writes......

לקריאת ההלכה


Drinking Beverages in a Café or in a Home Where the Vessels have not been Immersed in a Mikveh

Question: May one drink coffee in a friend’s home or in a Café (such as an espresso without milk served in Cafes) when they are not meticulous about immersing their vessels in a Mikveh? Answer: In the Halachot discussed before Tisha Be’av, we have explained that vessels produc......

לקריאת ההלכה

Question: Do disposable vessels and electric kettles require immersion in a Mikveh?

Answer: In the previous Halachot, we have discussed the general law that any new vessels purchased from a non-Jew must be immersed in a Mikveh before using them. We shall now discuss whether or not disposable vessels require immersion. We have already explained that according to Maran zt”l,......

לקריאת ההלכה

Eating Dairy Items after Eating Poultry

In the previous Halacha we have discussed in general the law that one must wait six hours after eating meat before eating dairy foods either because the nature of meat is to get stuck between one’s teeth or because meat gives off a taste in one’s mouth for a prolonged amount of time. ......

לקריאת ההלכה

The Laws of Fire on Yom Tov

In previous Halachot we have explained that Yom Tov and Shabbat are equal regarding all prohibitions besides for certain works associated with food preparation, such as cooking, which are permitted on Yom Tov. Igniting a Flame One may not produce a new fire on Yom Tov, for instance by striking a......

לקריאת ההלכה