הלכה ליום ראשון י"ט טבת תשפ"ד 31 בדצמבר 2023

הדלקת נרות שבת כשיש אורחים

שאלה: אנו זוג נשוי, ומתארחים בבית הורי האשה, האם על האשה להדליק נרות שבת בנוסף לנרות שמדליקה אמה?

תשובה: כתב מרן בספרו "בית יוסף" (בסימן רסג): "מצאתי בתשובה אשכנזית (היא תשובת מהרי"ל), שני בעלי בתים האוכלים במקום אחד, כל אחד מברך על מנורה (נרות) שלו, ואף על פי שבספר אור זרוע מפקפק בדבר, מכל מקום יש נוהגים כך, מפני שכל מה שמתווספת אורה בבית, מתווסף שלום בית יותר, ויש בזה שמחה יתירה להנאת אורה בכל זוית".

כלומר, נהגו באשכנז, ששני אנשים שנמצאים בבית אחד, ואוכלים על שלחן אחד, רשאים כל אחד להדליק נר שבת בפני עצמו, מפני שטעם התקנה שתיקנו חכמים להדליק נרות שבת, הוא כדי שלא ישבו בחשכה, וכדי שיהיה שלום בבית, שלא יתקלו בשום דבר, ולהוסיף שמחה יתירה לכבוד שבת, ולכן, אף על פי שאדם אחד כבר הדליק נרות, עדיין יש תועלת בהוספת אורה בבית על ידי ההדלקה השנייה, ולכן גם השני רשאי להדליק "בברכה".

אולם ב"שלחן ערוך" פסק מרן בזו הלשון: "שני בעלי בתים האוכלים במקום אחד, יש אומרים שכל אחד מברך על מנורה שלו, ויש מגמגם (מפקפק) בדבר, ונכון להזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד".

כלומר, לפי דעת מרן השלחן ערוך, אין לנהוג כמנהג אשכנז, שכמה אנשים מדליקים במקום אחד, אלא אחד יברך, ובזה יוצא השני ידי חובת הדלקת הנרות.

ומכאן נלמד, שלדעת מרן השלחן ערוך, אשה נשואה שמתארחת בבית אמה, אינה רשאית להדליק נרות שבת בנוסף לנרות שאמה מדליקה, אלא אם תרצה, תדליק נרות בלא ברכה, שהרי "ספק ברכות להקל". אבל למנהג האשכזים, רשאית האשה להדליק ולברך על ההדלקה, שהרי הם פוסקים כדעת המהרי"ל בזה, שאפשר לברך על "תוספת אורה". וכן פסק הרמ"א בהגהתו לשלחן ערוך.

ואמנם הגאון רבי שלום משאש זצוק"ל בספרו שמש ומגן (ח"ב סי' לח) כתב, שמנהגם לברך על תוספת אורה, כמו שפסקו המהרי"ל והרמ"א, מפני שגם מרן השלחן ערוך לא פסק בצורה מוחלטת להיפך מדבריהם, אלא כתב "ונכון להזהר" בדבר. ולכן, יש לסמוך על דברי המהרי"ל למעשה.

אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל דחה את דבריו, "שהואיל ויצא מפיו של מרן השלחן ערוך שיש בזה ספק ברכות, לפיכך שב ואל תעשה עדיף".

ומכל מקום פסק מרן רבינו זצוק"ל, שאם הבת חפצה בכך, הרי היא רשאית להדליק נרות "בברכה" בחדר המיוחד לה לישון שם, שהרי הנרות שהדליקה האם אינם מאירים באותו חדר כלל. ומכל מקום, עליה להקפיד להדליק נרות ארוכים דיים, כדי שכאשר יפנו כולם לישון לאחר הסעודה, עוד ידלקו הנרות בחדר שישנים שם, ויוכלו ליהנות בפועל מאור הנרות. (חזון עובדיה שבת ח"א עמוד קצא). וכן פסק הגאון רבינו בן ציון אבא שאול זצוק"ל. (אור לציון פי"ח ס"ו).

ולסיכום: בת נשואה המתארחת אצל אמה, אינה רשאית לברך על הדלקת הנרות, מאחר והיא נפטרת מן ההדלקה בהדלקה של אמה. ואם היא חפצה בכך, הרי היא רשאית להדליק נרות בברכה, בחדר שמיוחד לה לשינה, ועליה להקפיד שהנרות יהיו ארוכים דיים, כדי שתמשך ההדלקה עד לאחר הסעודה, ואז יוכלו ליהנות מאור הנרות שבחדר השינה.

שאלות ותשובות על ההלכה

שאלתי היא האם בן ישיבה שלומד בישיבה שבה אף אחד מהתלמידים לא מדליק נרות בחדרו (ונראה שגם דעת הרבנים שם שאין צריך להדליק) - יכול להקל ולא להדליק נרות שבת? (לדעת הרב) כ"א כסלו תשע"ו / 3 בדצמבר 2015

בן ישיבה, אינו צריך להדליק נרות שבת כלל.

אם אני פספסתי את שמיעת הברכה מה אני עושה עדיין מדליקה בלא ברכה? זאת אומרת, רוב הפעמים אימי מדליקה נרות לפני שאנחנו מגיעים (מכניסה שבת מוקדם). מה עושים במצב כזה? עדיין לא מברכים כשאני מגיעה אליהם? ט' חשון תשע"ו / 22 באוקטובר 2015

אם אמך הקדימה והדליקה, תוכלי להדליק אך בלא ברכה.והברכה בכל מקרה אינה מעכבת את המצוה. ומה טוב אם תקדימו להגיע לבית ההורים.

אשמח לדעת מה ההלכה לגבי הדלקת נרות שבת על ידי הבעל -האם מותר? ו' חשון תשע"ו / 19 באוקטובר 2015

הדלקת נרות שבת היא מצוה על הבעל ועל האשה, אך המצוה שייכת בראש ובראשונה לאשה, ואסור לבעל לקחת ממנה את המצוה, אלא אם היא אינה בביתה, כגון שהיא בבית החולים וכדומה, שאז הבעל רשאי להדליק.

אמא שלי מדליקה נרות עוד בטרם אני מגיעה אליה לבית– מכניסה את השבת כחצי עד 40 דקות קודם. הרבה פעמים אני מגיעה אחרי ההדלקה שלה ואיני שומעת את הברכה. מה עלי לעשות ? ו' חשון תשע"ו / 19 באוקטובר 2015

אם אי אפשר להדליק במקום שישנים, אי אפשר להדליק בברכה כי האמא מדליקה. ואם תרצי להוסיף על המצוה, תוכלי להדליק בסמוך לנרות של אמך בלי ברכה.

ומה הדין לגבי אישה גרושה שמתארחת בבית משפחה או בכל בית ? ו' חשון תשע"ו / 19 באוקטובר 2015

הדין שווה בכל. כלומר, כל אשה, גרושה או נשואה או אלמנה או רווקה, כשהיא מתארחת, ומדליקים נרות בבית בו היא מתארחת, אם היא מדליקה, תדליק לאחר שבעלת הבית מדליקה, ולא תברך על הדלקתה.

שנכנסים ויוצאים בחדר זה כגון לצורך טיפול בילדים, להחלפת בגדים וכדומה​, או אז, גם אם אין הנירות ארוכים דיים, רשאית לכאורה על אותו יסוד להדליק בברכה. הלוא כן? ו' חשון תשע"ו / 19 באוקטובר 2015

אמנם מסתבר שאם נהנים מאור הנרות הללו באותה שעה, אין צורך להקפיד שיהיו ארוכים.

האם אפשר לברך על אור מנורה בפרוזדור שליד חדר השינה? ו' חשון תשע"ו / 19 באוקטובר 2015

אפשר לברך על אור זה.

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה