הלכה ליום שלישי כ"ה ניסן תשפ"ב 26 באפריל 2022              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

שמעון בן גרסונה ז"ל

נלב"ע כד ניסן תשע"ח

הוקדש על ידי

אשתו ילדיו ונכדיו

תאריך ההלכה: כ"ה ניסן תשפ"ב 26 באפריל 2022

קטגוריה: ספירת העומר


עוד מנהגים השייכים לימי הספירה

יש נוהגים בימי ספירת העומר (עד יום ל"ד בעומר) שלא ללבוש בגד חדש שצריך לברך על לבישתו ברכת שהחיינו (דהיינו בגד חדש שיש שמחה בלבישתו כמו חולצה חדשה וכדומה, אבל בגד כמו גופיה שאין מברכים עליו שהחיינו, לכל הדעות מותר ללבשו בימי הספירה). ויש מקילים בזה ללבוש בגד חדש.

יש מחמירים שלא לתפור ולתקן בגדים חדשים בימי ספירת העומר, ומנהגינו להקל בזה, ואף להנוהגים איסור בזה, מכל מקום אם עושה כן לצורך חתן שעומד לינשא בל"ד לעומר, אין בזה מנהג להחמיר כלל.

לדעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אין כל איסור או חומרא, להיזהר שלא לברך שהחיינו על פרי חדש בימי ספירת העומר, ואותם שנהגו כן, באו לידי מנהג זה בטעות מפני שכך הדין בימי בין המצרים, שבהם אין לברך שהחיינו על פרי חדש, אך בימי ספירת העומר אין מנהג להחמיר בזה כלל, מפני שימי הספירה אינם ימי אבל, כימי בין המצרים שבהם אירעו חורבן בית המקדש ושאר פורענויות, ולכן אין לברך שהחיינו וקיימנו והגענו "לזמן הזה", על זמן שנועד לפורענות לכלל האומה, אבל ימי הספירה אינם נחשבים ימי פורענות, ואדרבא, כתב הרמב"ן שקדושת ימי הספירה כימי חול המועד, ולכן אין להחמיר בזה כלל.

אבל לעניין לבישת בגד חדש בימי הספירה, ראוי להחמיר בזה בימי הספירה שלא ללבוש בגד חדש, ואם יש צורך בלבישתו, נכון להדר וללבשו ביום שבת, ואז גם יוכל לברך עליו שהחיינו. וכן במקום שמחת בר מצוה או ברית מילה יש להקל ללבוש בגד חדש בימי הספירה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

ואם אני רוצה לברך שהחיינו על בגד חדש בספירת העומר אבל במהלך חול המועד פסח, מה הדין?

ט"ו ניסן תשפ"ג / 6 באפריל 2023

בימי חול המועד אין שום חשש בזה. 

האם מותר לברך שהחיינו על בגד חדש בראש חודש אייר או שאין חילוק בזה לבין שאר ימי הספירה?

ל' ניסן תשפ"ב / 1 במאי 2022

אין חילוק. רק בשבת מותר.

יש לי שני שאלות:
1. עכשיו ספירת העומר. האם מותר לי לסרק את הכלב שלי (אני שואל כי לסרק זה מוציא שערות ואסור להסתפר והאם בכללי מותר לספר את הכלב)?
2. האם מותר לישון אך בלי להפעיל על מיטה חשמלית בשבת?

כ"ה ניסן תשפ"ב / 26 באפריל 2022

האיסור לא שייך לחיות ובהמות.

מותר לישון עליה, אבל כתבו כמה אחרונים שישים פתק על הכפתור כדי שלא יטעה להפעיל אותה בשבת. 

ם נסתפקתי באחד מימי העומר אם ספרתי או לא ומחמת טעות בהלכה המשכתי לספור בלא ברכה. האם עכשיו לאחר שהוברר לי שדעת רבינו עובדיה יוסף שמי שנסתפק ממשיך לספור בברכה האם אני יכול לספור שוב בברכה? כ"ט ניסן תש"פ / 23 באפריל 2020

בודאי. הברכות אינן מעכבות את מעשי המצוות.

האם מותר לקנות בגד חדש בימי ספירת העומר, וללבוש רק אחרי לג בעומר? ומה המקור לכך? ב' אייר תשע"ח / 17 באפריל 2018

מותר. (חזון עובדיה יום טוב, ועוד).

האם נכון להחמיר בזה גם לנשים? ב' אייר תשע"ח / 17 באפריל 2018

לגבי לבישת בגד חדש, הוא הדין לנשים, ולגבי תספורת, נשים יכולות להקל, ובפרט למנהג הספרדים

מדוע יש חילוק בין בגד לפרי בזמן ספירת העומר? כ"ו ניסן תשע"ח / 11 באפריל 2018

כי אין בעיה מצד עצם הברכה "שהחיינו", אלא מצד השמחה היתירה שיש לאדם בלבישת בגד חדש. מה שאין כן בפרי חדש, שאין בזה שמחה כל כך.