הלכה ליום שלישי ג' תמוז תשפ"ד 9 ביולי 2024

חשש מעין הרע

אתמול למדנו, שאין להעלות לתורה שני אחים, או אב ובנו, בזה אחר זה, מפני חשש עין הרע. שכך גם פסק בספר משנה ברורה, וכן היא מסקנת הפוסקים.

מהות הנזק
כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו ענף עץ אבות: "עין הרע", אינו רק על ידי שונאים בעלי עין רעה, אלא גם על ידי אוהבים, ואפילו על ידי תלמידי חכמים!

צא ולמד ממה שאמרו במסכת ברכות (דף נח:): רב פפא ורק הונא בנו של רבי יהושע, היו מהלכים בדרך, ופגשו את רבי חנינא בן רב איקא, אמרו לו, בראותינו אותך, עלינו לברך שתי ברכות, ברכת "שהחיינו", וברכת "שחלק מחכמתו ליראיו", (מרוב שמחתם בראותם אותו בירכו שהחיינו, ומחמת גדולתו בתורה שהיה מגדולי הדור, בירכו עליו שחלק מחכמתו ליראיו).

אמר להם, אף אני אברך עליכם שתי ברכות אלו! ונוסף עליהן, אברך גם את ברכת "ברוך חכם הרזים", מפני שאתם חשובים בעיני כנגד ששים רבוא מישראל, (ברכת חכם הרזים היה מברך מי שרואה יותר מששים ריבוא מישראל בבת אחת). אמרו לו, כל כך אתה חכם ונבון! ונתנו בו עין (הרע) ונפטר.

והדבר ברור שלגדולי ישראל, רב פפא ורב הונא ברבי יהושע, לא היתה חלילה איזו מדה רעה של צרות עין כלפי רבי חנינא בר רב איקא, אלא שמחמת ההתפעלות העצומה שהיתה להם כלפיו, מרוב גדולתו בתורה וחכמתו, אף על פי שבודאי שמחו בגדולתו בטוב עין שהיה להם, מכל מקום גרמו לו שנפטר. נמצינו למדים אם כן, שדרך הפעולה של העין הרע היא מחמת ההתפעלות שאנשים גורמים כשרואים דבר מה מפתיע אצל זולתם, שאז יכולים לגרום לו עין הרע ולהזיק לו.

יצירת דבר שמעורר התפעלות רבה
וכן אמרו במסכת בבא בתרא (דף יד.): אין עושין לכתחילה ספר תורה שאורכו יותר על היקפו, (שצריך לחשב הכתב שבספר תורה לכתחילה לפי עובי הקלפים, שכשיגמור לכתוב את ספר התורה יהיה היקף הספר כשהוא גלול כמדת אורכו לגובהו), ודבר זה הוא קשה מאוד לעשותו.

רב הונא כתב שבעים ספרי תורה ולא נזדמן לו אפילו אחד שיהיה מדת היקפו כמדת אורכו. רב אחא בר יעקב כתב ספר תורה אחד על עורו של עגל, ונזדמן לו שהיה אורכו כהיקפו, נתנו בו חכמים עיניהם ונפטר.

ומבואר גם כן, שכל דבר מפתיע, יכול לגרום לעין הרע לשלוט בו. וכן הזכרנו אתמול, מה שאמרו במסכת בבא מציעא (דף קז.), אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה (בשעת השיא של צמיחת הגידולים) שלא יזיקנו בעין הרע. וכן אמר רב יהודה לרבין, רבין אחי! לא תקנה שדה סמוכה לעיר, שכל בני העיר מסתכלים בה, ויפגעו בתבואתה בעין הרע! (ויש מבארים שמחמת ההתפעלות של אנשים בעולם הזה, גורמים כביכול להתעוררות הדין מן השמים, אם באמת כל כך גדולה הטובה שיש לאותו אדם, האם באמת הוא ראוי לה, ומחמת כן עלול הדבר להזיק לו. ויש דוחים טעם זה).

ובהמשך נביא בעזרת ה' דרך נכונה מאד להנצל מעין הרע.

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה