הלכה ליום רביעי י"ד תמוז תשע"ו 20 ביולי 2016              

תאריך ההלכה: י"ד תמוז תשע"ו 20 ביולי 2016

קטגוריה: כשרות


טיגון דגים במחבת של בשר - אפיית דגים ובשר בתנור אחד – מנהג מרן זצ"ל

בהלכה הקודמת הובא הדין של איסור אכילת דגים עם בשר, לפי המבואר בגמרא ובפוסקים.

בישול דגים בסיר בשרי
אף על פי שאסור לבשל מאכל חלבי בתוך כלי שהוא של בשר, כפי שכבר נתבאר בהלכה יומית, מכל מקום, כתב מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שאין לאסור לטגן דגים במחבת של בשר, או לבשל דגים בסיר שרגילים לבשל בו בשר, משום שטעם איסור אכילת בשר ודגים הוא מפני חשש סכנה (וכמבואר בהלכה הקודמת), ודווקא כאשר יש ממשות של בשר ודגים יחד, אז יש חשש סכנה, אבל בטעם של הבשר שבלוע בכלי, אין די כדי לגרום לסכנה.

אפיית דגים ובשר זה לצד זה בתנור
אבל, לאפות זה לצד זה בשר ודגים בתנור אחד, גם כן אסור מפני הסכנה, מפני ששני הטעמים מתערבים יחד, ויש בהם קצת ממשות. ומכל מקום אם בטעות שמו בתנור שני מגשים, אחד של בשר ואחד של דגים, יש להקל לאכול מהם, מפני שיש בדין זה כמה ספיקות להקל בדיעבד. ומכל מקום כתב מורינו הגאון הראש"ל רבי יצחק יוסף שליט"א, שלפני מספר שנים ביקר בחוץ לארץ יחד עם אביו מרן זצ"ל, ובאותו בית שהתארחו בו, טעו ואפו בתנור אחד בשר ודגים ביחד, ומרן זצ"ל החמיר על עצמו ולא אכל מאותם מאכלים שנאפו בתנור. אף על פי שכמו שביארנו, מעיקר הדין יש להקל בזה.

צליית דגים ובשר יחד, על גבי רשת
אף על פי שאסור לאפות בשר ודגים ביחד בתנור אחד, זהו דווקא בתנורים שלנו שהם סגורים (וגם אינם גדולים מאד), אבל מותר לצלות בשר ודגים ביחד על רשת, זה לצד זה, משום שהריח והעשן מתפזרים באוויר ואינם חוזרים ונבלעים במאכלים. אבל יש להזהר מאד שלא יגעו הבשר והדגים זה בזה. (וכן מצוי במסעדות שמוכרים בהם בשר ודגים, וצולים אותם על רשת אחת על גבי גחלים, הדבר מותר בתנאי שלא יגעו זה בזה).

ולסיכום: מותר לבשל דגים בסיר בשרי. ואסור לאפות דגים ובשר יחד בתנור, אלא בזה אחר זה כדין. ומותר לצלות דגים ובשר זה לצד זה על גבי רשת, באופן שאינן נוגעים זה בזה.

 

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לבשל דג בתנור חלבי ?

ט"ו אלול תש"פ / 4 בספטמבר 2020

מותר לבשל דג בתנור חלבי. תבורכו, שבת שלום,

האם מותר לטבול דג בביצה ולטגן?

כ"ד אב תש"פ / 14 באוגוסט 2020

בודאי שמותר. אין שו סיבה לאסור. שבת שלום,  

האם מותר לבשל דג העטוף בנייר אפיה, בטוסטר המשמש לדברי חלב? ח' כסלו תשע"ז / 8 בדצמבר 2016

נייר אפייה אינו נייר אטום. אבל אם הטוסטר נקי, בלאו הכי יש להקל בזה גם בלי נייר.

האם אפשר לטגן דג, בשמן שכבר טיגנו בשר באותו המחבת? כ"ג טבת תשע"ב / 18 בינואר 2012

מותר לטגן דג במחבת בשרי, אבל אסור לטגן דג בשמן שטיגנו בו בשר.

שאל את הרב