שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט"ו סיון תשע"ה / 2 ביוני 2015

אין חובה כלל לומר לשם יחוד לפני כל מצוה, רק היא הנהגה טובה שהנהיגוה גדולי המקובלים. ומרן רבינו זצ"ל לא היה אומר לשם יחוד כמעט בשום מצוה, זולת קודם ספירת העומר.


צפייה