שיעורים מפי מרן זצוק"ל תפילה

עמוד 1 מ 5 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

הלכות טלית ותפילין

Длительность: 01:20:34

Скачать     (23.05 MB)
כ"ז טבת תשע"ג
9 בянваря 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

מעלת הקדיש

Длительность: 01:10:27

Скачать     (20.16 MB)
כ"ו טבת תשע"ג
8 בянваря 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

דיני הנחת תפילין ופרשת וישב

Длительность: 00:40:24

Скачать     (16.19 MB)
כ"ה טבת תשע"ג
7 בянваря 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

כוונה, השמעת והגבהת קול בתפילה

Длительность: 00:55:17

Скачать     (25.31 MB)
כ"ה טבת תשע"ג
7 בянваря 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

הלכות תפילה

Длительность: 00:43:51

Скачать     (10.04 MB)
כ"ג טבת תשע"ג
5 בянваря 2013