שיעורים מפי מרן זצוק"ל תפילה

<< הקודם עמוד 2 מ 5 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

דיני תפילת נדבה וספיקות בתפילה

Длительность: 01:13:59

Скачать     (33.87 MB)
כ"ג טבת תשע"ג
5 בянваря 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

דיני תשלומים בתפילה

Длительность: 01:13:32

Скачать     (33.67 MB)
כ"א טבת תשע"ב
16 בянваря 2012
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

ברכת התורה וברכת המזון

Длительность: 01:05:54

Скачать     (30.17 MB)
כ"א טבת תשע"ב
16 בянваря 2012
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

ברכת התורה

Длительность: 00:39:11

Скачать     (8.97 MB)
כ"א טבת תשע"ב
16 בянваря 2012
מרן רבינו עובדיה יוסף תפילה

דין שומע כעונה

Длительность: 00:42:32

Скачать     (17.04 MB)
ט"ז טבת תשע"א
23 בдекабря 2010