שיעורים מפי מרן זצוק"ל תלמוד תורה

עמוד 1 מ 3 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

חשיבות התורה - שיעור לע"נ הרבנית מרגלית בת זכייה ע"ה

Длительность: 00:57:02

Скачать     (16.32 MB)
כ"ז טבת תשע"ג
9 בянваря 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

חשיבות התורה ולומדיה

Длительность: 00:54:12

Скачать     (15.51 MB)
כ"ז טבת תשע"ג
9 בянваря 2013
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף עג עמוד ב

Длительность: 00:58:30

Скачать     (26.78 MB)
כ"ז אייר תש"ע
11 בмая 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף עג עמוד א

Длительность: 00:44:13

Скачать     (20.25 MB)
כ"ז אייר תש"ע
11 בмая 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף עא עמוד ב

Длительность: 01:02:05

Скачать     (28.43 MB)
כ"ז אייר תש"ע
11 בмая 2010