הלכה ליום שלישי י"ג ניסן תשס"ט 7 באפריל 2009              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

רבי שמואל בן ניסים ע"ה

הוקדש על ידי

פלוני

תאריך ההלכה: י"ג ניסן תשס"ט 7 באפריל 2009

קטגוריה: אלול/סליחות


סדר ברכת החמה

כפי שנתבאר בהלכות האחרונות, מחר, יום רביעי בבוקר, יחול מאורע נדיר החל אחת לעשרים ושמונה שנים, והוא שהחמה תעמוד במקום בו עמדה ביום בו נתלו המאורות בזמן בריאת העולם, ולכן תקנו רבותינו לכל הרואה את החמה ביום זה בשעות הבוקר, שיברך על ראייה זו ברכת עושה מעשה בראשית, וכאשר ביארנו.

ומנהגינו בעיר הקודש ירושלים, וכן מנהג עוד הרבה קהילות, שמשכימים לקום בבוקר בו מברכים ברכת החמה להתפלל עם הנץ החמה, ואחר שאומרים "קדיש תתקבל", יוצאים כל הציבור כשכבר עלה גלגל החמה מן האופק לחצר בית הכנסת, ומברכים ברוב עם ברכת החמה, כדי לקיים ברוב עם הדרת מלך.

ונוהגים לומר מזמורי תהלים השייכים לענין, כגון השמים מספרים כבוד אל, והללויה הללו את ה' מן השמים, עד חק נתן ולא יעבור. ושיר המעלות אשא עיני אל ההרים, והלל הגדול שבתהלים (פרק קלו). וזה על פי מאמר חז"ל (סנהדרין קא.) כל הקורא פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם, שנאמר דבר בעתו מה טוב. ומסיימים באל אדון על כל המעשים הנאמר בשבתות ומדבר על יצירת המאורות, ואנא בכח גדולת ימינך, ולמנצח בנגינות מזמור שיר.

אחר כך נכנסים לבית הכנסת ומשלימים את התפילה, בית יעקב לכו ונלכה באור ה' וכו', עד סוף עלינו לשבח. ומברכים איש את רעהו בברכת תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

נוהגים שהשליח ציבור מברך בקול רם, והקבל מברכים עמו בלחש. ויש נוהגים שהשליח ציבור מברך לבדו ברכת החמה וכל הקהל יוצאים בברכתו ידי חובה בעניית אמן. ואם עושים כן, צריך שהשליח ציבור יכוין להוציא את הציבור ידי חובתו, והשומעים יכוונו לצאת ידי חובתם.

בשנה זו, לפי התחזית, יש סיכוי סביר שבארץ ישראל וכן בעוד מקומות בעולם, יהיה מזג האויר חורפי. ויש לדעת, כי אין לברך ברכת החמה אלא אם רואים את גלגל החמה עצמו ברקיע, ואפילו אם הוא נראה בצורה לא ברורה, שהוא מכוסה בעננים דקים, גם כן רשאים לברך על החמה בשם ומלכות. ולכן אם השמים נראים מעוננים עד שלא נראית החמה דרך העננים, יש להמתין עד שתראה החמה מבעד לעננים, ואז יברכו ברכת החמה. (אולם אין לאחר את הברכה אחר שלוש שעות מהזריחה כמו שכבר נתבאר).

וכל כך חביבה מצוה זו שזוכים לה רק מספר פעמים בכל ימי חיי האדם, עד כי לפני כעשרים ושמונה שנה, במדינת ארגנטינה, היה מזג האויר סוער ולא היתה אפשרות לברך ברכת החמה. הלכו פרנסי העיר ושכרו מטוס פרטי, ולקחו איתם את בני הקהילה למדינת אורוגוואי, שם מזג האויר היה בהיר ובירכו כולם בשמחה ברכת החמה להלל לשם ה' יוצר המאורות.

מערכת הלכה יומית מברכת את כל מנויי ולומדי ההלכה היומית בברכת תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, חג פסח כשר ושמח, ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו. אמן.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב