הלכה ליום ראשון ל' ניסן תשפ"ב 1 במאי 2022              

תאריך ההלכה: ל' ניסן תשפ"ב 1 במאי 2022

קטגוריה: ספירת העומר


תספורת, גילוח הזקן, בימי הספירה

שלא להסתפר בימי הספירה
פשט המנהג שלא להסתפר בימי ספירת העומר, למנהג האשכנזים עד יום ל"ג לעומר, ולמנהג הספרדים עד יום ל"ד לעומר בבוקר. (וכפי שנתבאר לעניין נישואין בימי הספירה). ויש מהספרדים שמיקלים לענין תספורת כמנהג האשכנזים, שבל"ג לעומר כבר מסתפרים, והמיקלים בזה (אף מבני עדות המזרח), יש להם על מה שיסמוכו. 

גילוח הזקן
החרדים לדבר ה' נזהרים בענין תספורת בימי הספירה אף לענין גילוח הזקן, אלא שיש מיקלים בזה למי שמצטער הרבה כשאינו מגלח זקנו, משום שכתב הרדב"ז  שבענין כזה שאינו בתורת חובה ממש מתקנת חכמים, אלא מנהג בלבד, כל שיש צער כזה יש להקל. אולם ראוי מאוד להחזיק במנהג זה שנהגו בו אבותינו משנים קדמוניות, שלא לגלח את הזקן בימי הספירה, (ובפרט יש להחמיר בזה עד ראש חודש אייר).

דין הנשים במנהג זה
נשים, אינן בכלל האיסור לענין תספורת בימי הספירה, שהרי אף לענין אבלות ממש על אחד מהקרובים שנפטר, (שלאיש אבל אסור להסתפר כל שלשים יום של אבלותו) פסק מרן השלחן ערוך שנשים אינן בכלל איסור זה ומותרות בתספורת תוך שלשים יום. ואם כן כל שכן לענין מנהג האבלות בימי ספירת העומר, שאשה אינה צריכה להזהר שלא להסתפר. והוא הדין גם כן לענין ימי בין המצרים מאחרי שבעה עשר בתמוז, שאיסור התספורת שייך באנשים בלבד, אבל נשים מותרות להסתפר.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

האם יש הלכה או מנהג שלא מתיר לכוהנים להסתפר עד ערב שבועות?

כ"ו אייר תשפ"ב / 27 במאי 2022

יש מנהג על פי הרש"ש לא להסתפר עד ערב שבועות, אבל אין בזה שום הבדל בין כהן לאדם אחר. 

שלום לכבוד הרב שליט״א.
אם לג בעומר יוצא ביום חמישי האם אני יכול לסמוך על זה שאני אסתפר לכבוד שבת מיום חמישי?
מחמת חוסר הזמן והלחץ במספרות ביום שישי..
ואם כן מתי אוכל, לפני שקיעה או רק אחרי צאת הכוכבים? ביום חמישי.

י"א אייר תשפ"ב / 12 במאי 2022

אפשר יהיה להקל מיום חמישי בלילה. כמו שנבאר בעזרת ה'. 

האם מרן זצוק"ל נהג כמנהג המקובלים, שלא להסתפר עד ערב שבועות? ד' אייר תשפ"ב / 5 במאי 2022

לא נהג בזה כדעת המקובלים.

שלום וברכה
הוזמנתי לחתונה בליל ל"ג בעומר, יום רביעי יז' באייר בערב, האם מותר לי להסתפר ולהתגלח לכבוד החתונה ?
תודה

ב' אייר תשפ"ב / 3 במאי 2022

 

לא. אי אפשר להקל בגלל נימוק כזה.

שבת כט בניסן הייתה יום השלושים לפטירתו של אמו''ר ז''ל הכ''מ. לאחר גערה. האם מותר לי להסתפר על אף ספירת העומר? האם יש לזה דין של תכפוהו אבליו? ואם לא, מתי כן אפשר? תודה

ל' ניסן תשפ"ב / 1 במאי 2022

מי שהיה אבל קודם פסח ולא היה יכול להסתפר בערב פסח, אם שערו מכביד עליו רשאי להסתפר בימי העומר. וטוב שיסתפר בערב שבת. וכן דעת מורנו הגר"ע עטייה זצ"ל. (אור לציון פי"ז ס"ה). וע"ע בחזון עובדיה אבלות ח"ג (עמ' קי).

תשובת הגאון רבי גד יזדי שליט"א.

בס"ד.
לרב שלום..
שאלתי : נאלצנו לקבוע אירוסין לבני נ"י במוצאי ל"ג בעומר (אנחנו ספרדים). האם מותר לחתן להסתפר ולהתגלח (לסדר הזקן) ביום ל"ג בעומר השנה שחל ביום חמישי ?
תודה..

י"ב ניסן תשפ"ב / 13 באפריל 2022

הוא יוכל להסתפר ולהתגלח רק בליל ל"ד לעומר. כלומר, אחרי שקיעת החמה של יום ל"ג לעומר. אף על פי שעדיין לא עבר מקצת מיום ל"ד, במקרה כזה יש להקל. 

שלום רב. האם מעוניין להמשיך לגדל זקן גם אחרי העומר חייב לגלח את זקנו לגמרי ולהתחיל לגדלו מחדש? תודה מראש. בכבוד רב.

י"ז אייר תשפ"א / 29 באפריל 2021

אין צורך לעשות כך. יכול להשאיר את הזקן שיגדל בלי לגלח. תבורך מפי עליון,

האם מותר להסתפר ביום חמישי בליל לג בעומר?
תודה

י"ז אייר תשפ"א / 29 באפריל 2021

אם ביום שישי לא יהיה זמן לכך, מותר גם הלילה. 

השנה שחל לג בעומר בשישי פסק מרן שיש להתיר לספרדים להסתפר בשישי והוסיף הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בחזון עובדיה שאם אינו יכול להסתפר בשישי יכול להקדים לחמישי לכבוד שבת.
השאלה היא אם גם בחמישי לא יוכל האם ניתן להקדים לליל חמישי ? (רביעי בלילה )?

ט"ז אייר תשפ"א / 28 באפריל 2021

ביום חמישי עצמו, וכל שכן קודם לכן, אין להקל כלל. 

השנה שחל לג בעומר בשישי פסק מרן שיש להתיר לספרדים להסתפר בשישי והוסיף הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בחזון עובדיה שאם אינו יכול להסתפר בשישי יכול להקדים לחמישי לכבוד שבת.
השאלה היא אם גם בחמישי לא יוכל האם ניתן להקדים לליל חמישי ? (רביעי בלילה )?

ט"ז אייר תשפ"א / 28 באפריל 2021

לא, אי אפשר להקל מעבר למה שכתב מרן זצ"ל, אלו ימי הספירה ממש לכל הדעות. 

שלום כבוד הרב.
האם איסור גילוח בעומר כולל שיערות האף והאוזן וכן סידור הגבות?

ח' אייר תשפ"א / 20 באפריל 2021

כך באמת פסק בספר אור לציון. שהוא כולל כל השערות שבגוף. כמו שפסק מרן בשלחן ערוך לגבי אבל. תבורך,

אנחנו בתוך השלושים לפטירת האח. האם לפני חג - ראש השנה, כיפור או סוכות - אפשר להתגלח?

כ' אלול תש"פ / 9 בספטמבר 2020

מותר לכם להסתפר בערב הרגל. (חזון עובדיה אבלות ח"ג עמוד צז).

ראש השנה נחשב כרגל. (חזון עובדיה שם עמוד קיג). 

וה' ינחמם אתכם מאבלכם, תזכו לבשורות טובות ולראות בגאולה השלימה,

האם מותר השנה להסתפר בערב שבת לכבוד שבת כאשר ל"ג בעומר במוצאי שבת? (לדעת יהדות אשכנז) י"ג אייר תשע"ז / 9 במאי 2017

הרמ"א בסימן תצ"ג מיקל בזה להסתפר בערב שבת כשחל ל"ג לעומר ביום ראשון כמו השנה. לכן האשכנזים נוהגים להקל.

עפ"י מה שכתב מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק י' סימן נג' (ובפרט בסוף ובמילואים שם) משמע שהרב מתיר תספורת ביום העצמאות וכל שכן גילוח מכיוון שקבעוהו כיו"ט (ואין זה תלוי במועד הקמת המדינה אלא בקביעת תאריך היו"ט ע"י רבנות הראשית שהוא יום שמחה ואין אומרים בו תחנון ויש שמסתפרים ביום זה ע"ש) ו' אייר תשע"ז / 2 במאי 2017

גם לפי מה שכתב מרן זצ"ל, אין זה נכון. ראשית כל, משום שאין הכרח לומר ששמחה שיש באותו יום תגרום להפקעת מנהג האבלות שיש בו. וכן ראינו למרן זצ"ל שאף על פי שראה ששומעים מוזיקה וכדומה ביום זה, מכל מקום לא ראינו שהסכים מעולם להקל בגילוח ביום זה. וכל שכן שעצם קבלת אותו היום כיום שמחה והלל לדורות, לא נעשתה בהסכמת כולם. ולכן אפילו לנוהגים ביום זה שמחה, קשה מאד להקל לבטל עיקר הסכמת הקדמונים וכל קהלות ישראל שלא להסתפר בימים הללו. ולא יהא זה יותר ממי שנמצא תוך שלושים לאבלות, שיום פורים עצמו לא מפקיע ממנו האבלות להקל בתספורת. ומרן זצ"ל לא כתב בספרו אלא שניתן יהיה לקבוע יום שמחה כיום פורים, אבל לא יתכן לחשוב שיהיה יום העצמאות יום שמחה יותר מיום פורים.

איך כתבתם שאין להתספר ולהתגלח ביום העצמאות. אם זה לא יום יציאה מהגלות אז מה כן? כ"ז ניסן תשע"ו / 5 במאי 2016

יום זה הוא יום שיש בו שמחה, כמו שכתבנו, ראה בקישור:
http://halachayomit.co.il/he/ReadHalacha.aspx?halachaid=734

והשנה יום העצמאות יחול בכלל ביום ד' אייר. 

ואין להסתפר ביום זה, משום שאין בו תוקף גדול כל כך עד שנוכל להקל במנהג ישראל. ועם כל גדולתו של הנס שנעשה לישראל בדור האחרון, היציאה מגלות תהיה ביום ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

האם מותר לסדר את השפם, המפריע לאכילה ושתייה, בימי ספירת העומר?

ט' אייר תשע"ה / 28 באפריל 2015

שיער השפם שמעל הפה וגן מהצדדים של הפה, שמעכב ומפריע את האכילה, מותר לגלחו בימי ספירת העומר. (שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סעיף יג וביורה דעה סימן שצ).

האם לכבוד שבת מותר לספר את הילדים הקטנים?

כ"ו ניסן תשע"ה / 15 באפריל 2015

נוהגים שגם הילדים אינם מסתפרים בימים אלה, אף על פי שבדרך כלל אין אבלות נוהגת כלל בקטן.

הלא בדור הקדמון, כולם גלחו את הזקן בימי העומר ורק בשנים האחרונים התחילו להחמיר בזה? כך העידו לי כל זקני קהילתי שהם היו במצרים וגם הרב שלי למד שגם כן נהגו ככה בבגדאד. לדעדי כל הראשונים מדברים על גילוח הראש ולא גילוח הזקן. ג' אייר תשע"ג / 13 באפריל 2013

ראשית לגבי המנהג. אין זה נכון שבעבר נהגו לגלח הזקן בימי הספירה. ומקומות שנהגו כן, פעמים שלא נהגו כן ברצון חכמים. ואפשר שבמצרים סמכו על סברת הרדב"ז שחי שם, שכתב להקל בדבר בכמה אופנים.

וסברא זו שהזכרתם, שבעבר לא דובר על גילוח הזקן, היא סברא נכונה, והובאה בספרי הפוסקים, לרבות בספרי מרן שליט"א. ואנו סומכים על סברות אלה להקל, רק במקום צער גדול מאד, ורק בערב שבת וכדומה, וכפי שכתבנו בהלכה יומית, מאחר שבכל מקום בהלכה, בכלל איסור תספורת, נכלל גם גילוח הזקן.

למה אין להקל בתספורת וגילוח ביום העצמאות? הרי זהו יום חשוב לעמ"י! ובפרט לאלו האומרים הלל ביום זה. ל' ניסן תשע"ג / 10 באפריל 2013

גם יום ל"ג לעומר הוא יום שמחה, ולא אומרים בו תחנון, אבל אין בכוחינו לתקן יום חג של ממש, שיבטל את מנהגי האבלות של ספירת העומר, על פטירת תלמידי רבי עקיבא. בפרט, שיש אומרים שאין שמחה מיוחדת ביום זה דוקא, אלא ביום שבו האומות הסכימו על קום המדינה. ועוד טעמים.

שאל את הרב