הלכה ליום שלישי י"ב אב תשפ"ב 9 באוגוסט 2022              

תאריך ההלכה: י"ב אב תשפ"ב 9 באוגוסט 2022

קטגוריה: קדושת הר הבית


שאלה: האם מותר לטוס מעל שטח הר הבית?

תשובה: בהלכה הקודמת הסברנו את האיסור להכנס לשטח הר הבית בזמן הזה. והנה בתוך דבריו, הזכיר מרן זצ"ל, דברים בענין זה לגבי השר משה מונטיפיורי, שנכנס בטעות להר הבית, כי לא ידע את האיסור בדבר, והיה מי מאנשי ירושלים שביקש לנדותו על כך, אך לאחר שהשר התנצל כי בתום לבו עשה כן, הרגיעוהו רבני ירושלים שלא יבהל מן הנדוי שנידו אותו.

כניסת מונטיפיורי על ידי "שידה או תיבה"
והנה מרן רבינו זצ"ל (ביביע אומר שם) כתב בענין זה ואלו דבריו: "כמדומה לי ששמעתי בילדותי, שהשר מונטיפיורי ורבו ד"ר לוי, נכנסו למקום המקדש על ידי שידה תיבה ומגדל, (כמין ארגז עץ שהם ישבו בתוכו) ונשאום גוים, וזהו משום שהם סברו שאין איסור כניסה לחלל אויר המקדש, אלא כל האיסור הוא בכניסה בהליכה על אדמת המקדש".

והנה אם נכונה מחשבתו של השר מונטיפיורי, שאין איסור בכניסה לבית המקדש על ידי "שידה תיבה או מגדל", אם כן הוא הדין לגבי טיסה בהליקופטר מעל מקום המקדש, שיש להתיר. מאחר ואין זו הליכה על קרקע המקדש, אלא סיור באויר המקדש בלבד.

אולם באמת הוכיח מרן זצ"ל מדברי רבותינו הראשונים (בשבועות יז.) שגם אויר המקדש נתקדש בקדושת המקדש, ולפיכך באמת שיש לאסור למעשה אפילו את הכניסה להר הבית על ידי "שידה תיבה או מגדל", או על ידי טיסה במטוס וכדומה, שכל אלה חולפים בתוך אויר הר הבית, שכולו בחשש מקום המקדש, ומקום המקדש קדוש בקדושתו עד השמים. ומה שעשה כן השר משה מונטפיורי, לא עשה כהלכה, וכפי שבעצמו התנצל אחר כך שלא ידע שיש איסור בדבר, והטעוהו בזה על פי סברות דחויות בדברי הפוסקים.

טיסה מעל בתי קברות
ואגב יש לציין, שיש נדון הקרוב לזה, בדין טיסת כהנים מעל שטח בית הקברות. שיש מחמירים בדבר, לאסור על הכהנים לטוס במטוס כשיש ספק שמא המטוס יעבור מעל בית קברות, שהרי הם אסורים לחלוף מעל טומאת מתים. אולם למעשה לגבי טומאת כהן יש להקל בדבר, כי יש בדבר כמה ספקות, שמא בכלל לא יטוס המטוס מעל בית הקברות, ושמא הם קברי נכרים שאינם מטמאים באויר, (והוא ספק טומאה ברשות הרבים), ומטעמים נוספים יש להקל בזה לגבי כהנים. (חזו"ע ח"ב עמוד נ). מה שאין כן לגבי קדושת בית המקדש, שיש לאסור טיסה מעל כל שטח הר הבית כמו שביארנו.

וה' יתברך יחיש לגאלינו גאולה שלמה, נכון יהיה בית ה' בראש הרים, ואפריון על מכונו ישב. וישראל נושע בה' תשועת עולמים. אמן.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

בקידוש יום בבית הכנסת
צריך לכסות את המזונות??
תודה

י"ב אב תשפ"ב / 9 באוגוסט 2022

כן, בהחלט. צריך לדאוג למפיות. 

מה דינו של כלי כשר שנשטף בסקוצ׳ שהשתמשו בו לטרף? האם אפשר לשטוף את הכלי במים חמים?

י"ב אב תשפ"ב / 9 באוגוסט 2022

צריך לשטוף אותו תחילה עם סבון בצונן, ואחר כך אפשר לעשות מה שירצו.