הלכה ליום רביעי א' טבת תשפ"ד 13 בדצמבר 2023              

תאריך ההלכה: א' טבת תשפ"ד 13 בדצמבר 2023

קטגוריה: חנוכה


השמן והפתילות הנותרים

שאלה: האם מותר לזרוק את השמן הנותר מהדלקת נרות חנוכה?

תשובה: השמן או נרות השעווה, המיועדים להדלקת נרות חנוכה, אין להשתמש בהם בשימוש אחר, כגון לצורך אכילה, או להדלקת נרות שבת. והוא מפני שהשמן הוקצה למצוותו, כלומר, מיוחד הוא אותו השמן למצות הדלקת נרות חנוכה, ולכן אין להשתמש בו שימוש אחר, אלא עושה לו מדורה ושורפו. (כלומר שורף את השמן שלא לשום צורך).

והכוונה במה שאמרנו שאין להשתמש בשמן הנותר לשימוש של חול, אינה לשמן הנשאר בבקבוק, אלא אך ורק לשמן הנשאר בבזיכים של מנורת החנוכה, שאין להשתמש בו אחר כך לשימוש של חול, או להשליכו לאשפה. וכן נרות הנותרים בקופסת הנרות, לא הוקצו כולם למצות הדלקת נרות חנוכה, ורק שארית הנר שנותרה מן ההדלקה, אין להשתמש בה לשימוש אחר. 

יש אומרים שאין לאסור להשתמש בשמן הנותר, אלא כאשר כבו הנרות בתוך חצי שעה מזמן הדלקתן, שלמשך חצי שעה הוקצו למצותן. אבל אם דלקו הנרות כבר יותר מחצי שעה ואחר כך כבו, אין עוד קדושה בשמן הנותר, ומותר להשתמש בו לכל שימוש. וכן דעת מרן הבית יוסף.

אולם יש חולקים ואומרים שגם אם עברה חצי שעה, עדיין יש קדושה בשמן ובפתילות הנותרים. ולכן כדי שלא להכנס למחלוקת הפוסקים בזה, נכון לעשות "תנאי" לפני ימי החנוכה (או באמצע ימי החנוכה, שהתנאי שיועיל מכאן ולהבא, לימים הנותרים), ולומר בפיו, שאינו מקצה את השמן והפתילות למצותן. (כלומר, יאמר: אני מתנה בזה, שאיני מקצה את השמן והפתילות והנרות הנותרים מהדלקת נרות חנוכה למצותן). ואז לכל הדעות יוכל להשתמש בהם לכל דבר. (חזון עובדיה חנוכה עמוד קס. תורת המועדים חנוכה עמוד קכו. 

ולסיכום: נכון להתנות לפני חנוכה, או אפילו בתוך ימי החנוכה, שאין בכוונתו להקצות את השמן והפתילות לשם מצוה. ואז לא תחול קדושה על שאריות השמן והפתילות, ויוכל לעשות בהן מה שירצה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום וברכה
רציתי לדעת האם צריך לשרוף את הפתילות ושאריות השמן של חנוכה מיד אחרי חנוכה או בשריפת חמץ תודה רבה

כ"א טבת תשפ"ג / 14 בינואר 2023

מיד אחרי חנוכה. תבורך,  

שלום תמיד נשאר לי שמן בהדלקת נרות שבת האם זה אמור להיות ככה והאם עלי שפוך אותו או שניתן לשימוש חוזר?

ה' תשרי תשפ"ב / 11 בספטמבר 2021

אפשר להשתמש בו לשימוש אחר או שוב להדלקת נרות.

לאחר שהנרות כבו ראיתי שנשאר שמן בכוסיות, האם אפשר להוסיף על השמן ולהדליק את הנרות ביום שלאחריו, כלומר הדלקתי 3 נרות ולמחרת צריך 4 נרות, האם אפשר להשתמש באותו כוסית ולהחליף את הפתילה ולהוסיף שמן על הנותר ולהדליק שוב עם ברכה ? א' טבת תשע"ט / 9 בדצמבר 2018

אפשר בהחלט.

בשבת חנוכה הוספתי מהשמן זית שאני משתמש בוא לאכילה ומזגתי ממנו לתוך הכוסיות של השמן של החנוכיה שקניתי מראש (בשביל שידלוק חצי שעה אחרי כניסת השבת)
השאלה שלי האם אני יכול להישתמש בשמן זית מהבקבוק שממנו הוספתי מעט , כי שככתי לעשות תנאי לפני שהוספתי?

ה' טבת תשע"ו / 17 בדצמבר 2015

מותר להשתמש בשמן הזית.