הלכה ליום ראשון ח' תמוז תשפ"ד 14 ביולי 2024              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

מהראנגיז רבקה בת שוקט

הוקדש על ידי

מיכאל בן רבקה

תאריך ההלכה: ח' תמוז תשפ"ד 14 ביולי 2024

קטגוריה: ברכות


טורטייה

שאלה: מה מברכים על טורטייה?

תשובה: "טורטייה", היא כמו פת לחם דקה מאד, ויש שעושים אותה מקמח חיטה, עם שמן או מיץ פירות, וטעם השמן או המיץ מורגש היטב כשאוכלים אותה, ובמקרה כזה אין לנו ספק, שברכתה הנכונה היא "בורא מיני מזונות", כפי שאנו מברכים על כל העוגות.

אולם רוב סוגי הטורטייה המצויים בזמנינו, עשויים מקמח חיטה, כמעט ללא שמן או טעם מיץ פירות.

והנה לגבי מיני מאפה, שעשויים מבלילה (בצק) רכה, כמו שעושים בזמנינו "בלינצ'ס", או "פנקייק", מבואר בשלחן ערוך (סימן קסח), שברכתם בורא מיני מזונות. מפני שמעולם לא היתה עליהם תורת לחם. ודוגמא לזה מובאת בגמרא במסכת ברכות (לח.): אמר אביי, "טריתא", פטורה מן החלה. ואם היא פטורה מן החלה (ממצוות הפרשת חלה), גם ברכתה תהיה "בורא מיני מזונות", וכמו שפסק מרן השלחן ערוך בזו הלשון: "טריתא, דהיינו שלוקחים קמח ומים ומערבים אותם ושופכים על הכירה, והוא מתפשט ונאפה, אין עליו תורת לחם כלל, ואין מברכים עליו אלא "בורא מיני מזונות" וברכה אחת מעין שלוש". כלומר, ברכה אחרונה "על המחיה". 

אבל הטורטייה שבזמנינו, נעשית מבלילה עבה, כפי שבירר את הענין הזה בספר ילקוט יוסף (סימן קסח סעיף יג), שאמרו לו אנשים שעוסקים בייצור טורטייה, שהיא עשויה מבלילה עבה, כלומר, בצק ממש, ומרדדים אותו דק דק, עד שנעשה "טורטייה". ולפיכך, ברכתה של הטורטייה הזו, היא כברכת כל לחם דק שאנו אוכלים, כמו "לאפה - אשתנור" וכדומה, שברכתו המוציא לחם מן הארץ.

ואף על פי שיש שדנים לומר, שעצם הדבר שהיא דקה מאד, מוציא אותה מתורת לחם, מכל מקום להלכה איו חילוק בעובי הפת, שכל שהיא פת ממש, שנעשתה מבצק עבה ונאפתה, ברכתה המוציא לחם מן הארץ.

וטורטייה שהיא עשויה מקמח תירס, או מקמח עדשים או מקמח חומוס, ברכתה "שהכל נהיה בדברו".

לכן יש לשים לב, כאשר ב"בופה - בר" שיש בקבלת פנים באולמות שמחה, מוגשים שם מיני מאכלים עם "טורטייה", יש ליטול ידיים לפני אכילתם, ולברך "המוציא לחם מן הארץ".

< <ההלכה הקודמת