הלכה ליום שני כ"ה אלול תשפ"ג 11 בספטמבר 2023              

תאריך ההלכה: כ"ה אלול תשפ"ג 11 בספטמבר 2023

קטגוריה: ראש השנה


תפילות הימים הנוראים – ראש השנה בשבת

"רחמנא לבא בעי"
יש להשתדל מאד, לכוין בתפילה בכל ימות השנה, ובפרט בימים הנוראים, ומעל הכל בראש השנה וביום הכיפורים, ולא להתפלל במרוצה חס ושלום, אלא בנחת, מתוך כוונה שלימה, ובלשון תחנונים.

וצריך לזכור היטב, כי בנפשינו הדבר, וחס ושלום לזלזל בזה, כי עיקר המעלה של התפילה, והתועלת בתפילה, היא בתפילה בכוונה, ועל ידי הכוונה אדם זוכה לתקן תיקונים נשגבים בתפילתו, ושכרו רב מאד, אבל תפילה בלא כוונה, דומה לגוף בלא נשמה. ומי שמתפלל במרוצה בימים הנוראים, גורם רעה גדולה לעצמו ולבני ביתו, כי הדבר מעורר עליו קטרוג גדול, שאפילו בימים הקדושים הללו, הוא אדיש ומזלזל במי שאמר והיה העולם, שהרי בזמן התפילה אדם עומד לפני השכינה, וצריך להיות ירא ודואג לקראת הדין הגדול והנורא.

כל אדם, איש או אשה, שלמדו אפילו מעט ממעלת הימים הנוראים, נוהגים להתפלל את כל תפלות הימים הנוראים מתוך דקדוק וכוונה בכל כוחם. ובמחזורים הנפוצים ישנם נוסחאות שונות בכל דבר, ולחלק מהנוסחאות יש על מה להסתמך, ולחלקן כלל אין על מה להסתמך. לכן סידרנו כאן כמה נוסחאות מעניני התפלה אשר רבים שואלים עליהם בכל שנה, לפי דעת מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, לפי הנדפס בספריו.

"ויעשו כולם"
במה שאומרים "ויעשו כולם אגודה אחת", יש לנקד את המילה "אחת" האלף בסיגול והחית בקמץ. כך: אֶחָת.  שכן נאמר בספר שמואל (ש"ב, ב, כה), "ויתקבצו בני בנימין ויהיו לאגודה אֶחָת".

במה שאומרים "שידענו  ה' אלהינו שהשלטן לפניך", כיצד יש לנקד את המילה "שלטן"? הנה ברוב המחזורים ניקדו "שלטן", עם קמץ חטוף תחת האות ש', כמו משקל המילה "קרבן", כך "שלטן".

אולם מנהג מרן רבינו זצ"ל היה כמנהג ירושלים, לומר "שִילטון", כמו שנאמר "אין שילטון מיום המות". וכן דעת רוב האחרונים. (ואין לומר "כמו שידענו ה' אלהינו", אלא: "שידענו ה' אלהינו").

זכרון תרועה
אם טעה בתפלת ראש השנה שחל בימות החול, וסיים את בברכתו "זכרון תרועה" במקום "יום תרועה", אינו צריך לחזור ולהתפלל שנית. וכן כאשר חל ראש השנה בשבת, ואמר בתפילה "יום תרועה" במקום "זכרון תרועה", אינו חוזר. (משנה ברורה סימן תקפב ס"ז וחזון עובדיה עמוד עב).

יש לומר "תן חלקנו בתורתך", ולא "שים חלקנו בתורתך". שכן הוא הנוסח הנכון בדברי רבותינו הראשונים.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום!
רציתי לדעת אם השטחים של דוד המלך ועוזיה המלך כבשו וסיפחו אותה לארץ ישראל.. יש להם דין של ארץ ישראל?

כ"ח אלול תש"פ / 17 בספטמבר 2020

יש בזה מחלוקת בגמרא במסכת גיטין (דף ח.). ורש"י קידושין לח: כתב שכיבוש יחיד (כמו כיבוש דוד) לא נחשב כיבוש. ובישועות מלכו סימן סז כתב שחלק מכיבושי דוד נחשבים כיבוש, והדבר תלוי אם אחזו בהם ישראל אחר כך. ויש בזה הרבה מאד משא ומתן בדברי הפוסקים. שנה טובה ומבורכת,

הייתי נהוגה כל שמנה לעלות לבית עלמין להדליק נרות נשמה בערב כיפור,בגלל הסגר אני רוצה לכלום ערב ראש השנה אם זה מותר או אסור??? תודה ושנה טובה.

כ"ח אלול תש"פ / 17 בספטמבר 2020

מאחר ומדובר בבעיה זמנית, אין צורך בהתרת נדרים ואין כאן בעיה הלכתית בכלל. תבורכי מפי עליון,

שלום!
האם מותר לתבוע חילוני בבית משפט? ואם לא מתי מותר לי?

כ"ח אלול תש"פ / 17 בספטמבר 2020

יש ללכת לבית דין (כמו בית דין מגיני ארץ בהר נוף בתוך בית המדרש יחוה דעת), ולהזמין אותו לדין תורה. לפעמים אנשים מסכימים להגיע לבית דין. ואם לא יסכים, בית דין יוציא לך היתר לתבוע אותו בבית משפט. שנה טובה ומבורכת,