הלכה ליום שלישי א' סיון תשפ"ב 31 במאי 2022              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

רחמים בן שרח ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

המשפחה

תאריך ההלכה: א' סיון תשפ"ב 31 במאי 2022

קטגוריה: חג השבועות


דין האש ביום טוב

ביארנו שדין יום טוב ודין שבת שוה לענין כל האיסורים, אלא שביום טוב הותרו מלאכות מסויימות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ליום טוב, וכגון מלאכת בישול.

הדלקת אש
אסור ל"הוליד" אש ביום טוב, כלומר אסור ליצור אש חדשה, כגון על ידי הדלקת גפרורים וכדומה, ואפילו לצורך אוכל נפש אסור להוליד אש ביום טוב. אבל מותר להדליק גפרור משלהבת של נר שנדלק מערב יום טוב לצורך אוכל נפש. ומטעם זה מותר לטלטל קופסת גפרורים ביום טוב, ואין בזה איסור משום מוקצה, כיון שראוי ונוח להשתמש בגפרורים על ידי הדלקה מאש שמצויה כבר.

ועל כן הרוצה לבשל על גבי הכיריים של גז ביום טוב, עליו לדאוג להכין לו מערב יום טוב נר דולק, שיוכל לקחת ממנו אש באמצעות גפרור, על מנת להדליק את הגז שבכיריים, ואז יוכל לבשל כדרכו תמיד.

כיבוי אש
אסור לכבות אש ביום טוב, ואפילו מקצת כיבוי, כגון להוריד ולהנמיך את האש שבכיריים אסור. ויש מיקלים להנמיך את האש שבכיריים כשעושה כן לצורך המאכל שעל הכיריים שלא ישרף ויתבשל יפה, וכן פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, אבל לכבות לגמרי את האש אסור.

אופן שמותר לכבוד את הכיריים של הגז
מכיון שאסור לכבות אש ביום טוב, נהגו הכל, שהכיריים של הגז היו דולקות בבתיהם במשך כל היום כולו, שהרי אי אפשר לכבות את הגז. עד שמרן רבינו הגדול זצ"ל נדרש לשאלה זו, והעלה הלכה למעשה, שמותר לכבות את האש על ידי "גרמא". כלומר, לא בפעולה ישירה, אלא בדרך עקיפה, שימלאו קומקום קטן (פינג'אן) של מים על כל גדותיו, ויניחוהו על האש עד שירתח, ואז יגלשו המים על ידי רתיחתם על האש ויכבוה. ואחר כך יוכלו לסובב את הכפתור של הגז כדי למנוע זרימת והתפשטות הגז. (וטעם ההיתר בכיבוי האש על ידי גרמא, נבאר בקצרה, משום שאש שאיננה בוערת על ידי פתילה, אלא רק על גבי מתכת, כמו האש בכיריים של גז, אין איסור לכבותה ביום טוב אלא מדרבנן, וכיבוי דרבנן מותר בדרך זו).

והמים שרתחו, יש להשתמש בהם לצורך הכנת תה או קפה, כדי שיהיה בישולם לצורך אוכל נפש, שהרי אסור לבשל מים ביום טוב לצורך הכיבוי בלבד, אלא לצורך אוכל נפש בלבד.

ומובא בשם הגאון הראשון לציון שליט"א, שאפשר להקל בכיבוי האש בכיריים החדשות שמצויות עתה, על ידי כך ששמים כפית בסמוך לחיישן שמרגיש את חום האש, וכך לאחר כמה שניות החיישן יורה על סגירת זרימת הגאז.

[יש מי שכתב, שכשם שמותר לכבות את האש שבגז על ידי הנחת קומקום מים כמבואר, כמו כן מותר לכבות את הגז על ידי סגירת ברז הגז הראשי שדרכו זורם הגז לכיריים, שהרי אין זה כיבוי ישיר, אלא בדרך עקיפה שמביאה בתוך מספר שניות לכיבוי הגז, וגם בדרך זו נחשב הדבר ל"גרמא". אולם מרן רבינו זצ"ל דחה דבריו מההלכה, שהרי עיננו הרואות שמיד עם סגירת ברז הגז השלהבת יורדת מטה מטה עד שנכבית לגמרי. ולפיכך אין זה בגדר "גרמא" שהתירה התורה, שכמו כן מצינו לגבי מי שלוקח שמן מן הנר (שהנר דולק על ידי שמן, והוא לוקח מאותו השמן וגורם שהנר יכבה בטרם עת), שחייב משום "מכבה", כמבואר במסכת ביצה (דף כב.). ומבואר אם כן שלא כל ה"גרמות" שוות, ובכל אופן שמיד עם פעולת הגרמא נראית הפעולה בעינים, אין זה בגדר גרמא].

ולסיכום: אסור להדליק אש ביום טוב. ומותר להעביר אש מאש קיימת לצורך "אוכל נפש" כגון בישול וכדומה. ואסור לכבות אש ביום טוב. ומותר לכבות את האש על ידי בישול מים מעל הלהבה, ואז על ידי גלישת המים תכבה האש. ובמים יש להכין קפה או תה.

לשאלת רבים: מותר לעשות גלידה או ג'לי ביום טוב, כדי לאכלו ביום טוב עצמו. ומותר להעביר אש לכיריים של גז, אף על פי שיש שם חיישן חשמלי שמונע דליפת גז. (בתנאי שלא נדלקת נורה עם פתיחת ברז הגז). ומותר להדליק את הגאז באמצעות גפרור, אף על פי שיש שם ניצוץ חשמלי שמדליק את הלהבה, באופן שיניח את הגפרור במקום הניצוץ, וכך לא יהיה לו צורך כלל בניצוץ זה, ובאופן כזה יש להקל.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

האם לא חייב לנתק את התקע של כבל החשמל של הגז, שכן בסיבוב הכפתור מפעיל את המצית? ב' סיון תשפ"ב / 1 ביוני 2022

הסברנו, אם אם יכול לנתק, מה טוב. אם אי אפשר לנתק, יניח שם גפרור, כדי שיהיה פסיק רישיה דלא ניחא ליה.

בכיריים גז שיש ניצוץ יש אפשרות לנתקם מהחשמל כדי שלא יהיה ניצוץ ב' סיון תשפ"ב / 1 ביוני 2022

לא בכל סוגי הכיריים אפשר לנתקם מהחשמל, כי יש סוגים שכאשר הם מנותקים מהחשמל הם כלל לא פועלים (מכיון שיש להם חיישן בטיחות שכאשר אין חשמל הוא לא פועל בכלל).

מה הדין לגבי הפעלת כיריים חשמליים ביום טוב? ב' סיון תשפ"ב / 1 ביוני 2022

בכיריים חשמליים ניתן להשתמש ביום טוב רק אם הפעילו אותם באמצעות שעון שבת, או שהשאירו אותם דולקים מראש מערב יום טוב. ואסור להגביה או להנמיך את החום שלהם ביום טוב.

איפה כתוב שמותר להדליק מראש של גפרור האדום ביום טוב כמובן מאש קיימת

א' סיון תשפ"ב / 31 במאי 2022

מותר להדליק מאש קיימת גפרורים ביום טוב לצורך בישול. ולכן גם מותר לטלטל את הגפרורים ביום טוב לצורך. ראה שו"ת יביע אומר חלק שני סימן כז אות ד והלאה, ובספר חזון עובדיה יום טוב עמוד נא והלאה. 

שלום כבוד הרב.
האם מותר להגיד מזמור לתודה בשבת (לא בזמן התפילה)?
כלומר בשבת כשאני קוראת פרקי תהילים...?

א' סיון תשפ"ב / 31 במאי 2022

מותר בהחלט. מותר לקרוא כל ספר תהלים בשבת.   

האם ההלכה של רב עובדיה יוסף שכיבוי אש שעל מתכת הוא דרבנן גם ככה בשבת, כמו ביום טוב? מהי המקור, זה אומר, איפה הוא כתב ככה?

היה כתוב ככה, "וטעם ההיתר בכיבוי האש על ידי גרמא, נבאר בקצרה, משום שאש שאיננה בוערת על ידי פתילה, אלא רק על גבי מתכת, כמו האש בכיריים של גז, אין איסור לכבותה ביום טוב אלא מדרבנן, וכיבוי דרבנן מותר בדרך זו"

הלכה ליום רביעי ד' סיון תש"פ 27 במאי 2020

י"ט ניסן תשפ"ב / 20 באפריל 2022

גם בשבת זהו איסור מדרבנן, אבל בשבת לא עושים גרם כיבוי. המקור ברש"י והראשונים שבת דף מב.   

ביום טוב שחל בשבת האם מותר להעביר אש מאש מצוייה מערב יום טוב/שבת?

ה' תשרי תשפ"ב / 11 בספטמבר 2021

יום טוב שחל בשבת, הוא שבת ממש, וכל מה שאסור לעשות בשבת, אסור לעשות ביום טוב שחל בשבת, ולכן אסור מן התורה להעביר אש. תבורכו, שנה טובה ומבורכת,

שלום, כיצד מותר לכבות את האש? אם למשל העברתי את זה לגפרור, מה אני צריך לעשות לאחר מכן עם הגפרור כדי שיתכבה?

י"א ניסן תשפ"א / 24 במרץ 2021

אסור לכבות את הגפרור, אלא יש להניח אותו על מגש וכדומה, שיכבה מאליו. תבורכו,

האם מותר להדליק מאש לאש, לדוגמא: לצורך חימום וכו'

כ"ו אלול תש"פ / 15 בספטמבר 2020

שלום,

מותר להעביר אש לצורך דברים שרבותינו הגדירו אותם כשוים לכל נפש. כלומר, לצורך תאורה או נרות יום טוב וכן לצורך חימום מאכלים או בישול. שנה טובה ומבורכת,

האם מותר להדליק חשמל בשבועות? י"ד סיון תשע"ז / 8 ביוני 2017

בודאי שאסור להדליק אור חשמל או כל מכשיר חשמלי בחגים, ובכללם בחג השבועות

מה המקור להבחנה בין יצירת אש לצורך אוכל נפש שזה אסור, לבין העברת אש, שהיא מותרת, הרי בשני המקרים זה לצורך אוכל נפש י' סיון תשע"ד / 8 ביוני 2014

רבותינו אסרו הולדת אש ביום טוב משום "נולד". ויש אומרים שהוא אסור מן התורה. עיין בזה בטורי זהב ראש סימן תקב ובשו"ת כתב סופר סימן סז.

מותר להדליק סיגריה? בגלל שאתם אומרים שרק לצורך אכילה מותר וסיגריה זה לא לצורך אכילה י' סיון תשע"ד / 8 ביוני 2014

דנו בדבריך גדולי הדורות, והעלו שגם עישון הסיגריה נחשב לאוכל נפש, כיון שנכנס לגוף האדם. אף שאינו אוכל ממש.

בקשר להלכה של כיבוי הגז ביום טוב ע"י חימום מים שיגלשו על הגז ויכבו אותו. האם במקרה ויש לי כבר מיחם מים, עדיין יהיה מותר לעשות את השיטה הזאת של כיבוי הגז, או שהדבר אסור לחלוטין מאחר ואין לי צורך במים החמים הללו? כ"ו חשון תשע"ב / 23 בנובמבר 2011

מותר לעשות כן, ובלבד שישתמש אחר כך באותם מים לאיזה צורך.

במרוקו נהגו להדליק גפרורים ביום טוב, וגדולי מרוקו לא מיחו. ועל כך תמה תלמיד חכם ופנה בשאלה לרב מלכה מגדולי מרוקו  ותשובתו מענינת ונימוקו שהאיסור של מוליד לפי הרמב"ם מטעם טירחה. ומותר - את התשובה ראיתי לפני כחמש עשרה שנה ואין לי אותה כעת.


 

כ"ג אייר תשע"א / 27 במאי 2011

שלום רב!
אין להקל בהדלקת אש מגפרור. וגדולי עולם שהיקלו בדבר ולא מיחו ביד המיקלים, הוא משום שלא היתה ברורה להם מציאות הגפרור. אך לדעת כל גדולי דורינו אין להקל בזה בשום אופן.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

איך מדליקים את הגפרור מהאש שדולקת, מותר מראשו האדום כמו שמדליקים בדרך רגילה? כ"ג אייר תשע"א / 27 במאי 2011

שלום רב!
מותר להעביר אש לגפרור גם מצד ראשו האדום.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב