הלכה ליום חמישי י"ג אדר תשפ"ד 22 בפברואר 2024

ריח הלימון

שאלה: המריח ריח טוב מפרי ה"לימון", מה מברך?

תשובה: בגמרא במסכת ברכות (מג:), אמר מר זוטרא: "האי מאן דמורח באתרוגא או בחבושא, אומר ברוך שנתן ריח טוב בפירות". ופירוש הדברים: מי שמריח ריח טוב מן האתרוג או מהחבוש, מברך עליו "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שנתן ריח טוב בפירות". ומנהגינו, שהגירסא הנכונה בנוסח ברכה זו היא: "הנותן ריח טוב בפירות". וכן פסק מרן השלחן ערוך אורח חיים, (סי' רטז ס"ב).

הלימון אינו ראוי למאכל
אמנם דנו הפוסקים לענין הברכה שראוי לברך על פרי הלימון. כי יש אומרים, שהואיל ופרי הלימון אינו ראוי כל כך למאכל מצד עצמו, שהרי הוא חמוץ מאד, לכן לא ראוי לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות כמו שמברכים על אתרוג.

וכדי לדון בזה, יש להביא תחילה ענין נוסף: לענין ברכת הריח שמברכים על ה"צפורן" (קלאוו, קרנפול), שהם ניצני פרחים מיובשים שמשתמשים בהם לתבלין לתבשילים ולמרקחת (ריבה), דנו הפוסקים מה ראוי לברך? ולמעשה, פסקו כמה מרבותינו הראשונים ומרן השלחן ערוך, שברכתו היא: "הנותן ריח טוב בפירות". כי הצפורן נחשב לפרי, שהרי אוכלים אותו. וממה שפסק כן מרן השלחן ערוך לענין הצפורן, נוכל ללמוד לענין ברכת הריח שעל הלימון, שהרי אף על פי שהצפורן אינה ראויה כלל למאכל מצד עצמה, והאוכל מן הצפורן אינו מברך כלל, (כמו שכתבו התוס' ברכות לו: ד"ה ברטיבא), מכל מקום, הואיל והוא פרי שסופו שיהיה ראוי למאכל על ידי תערובת, ברכתו הראויה היא ברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

ואם כן הוא הדין גם לענין לימון, שאף שאינו ראוי לאכילה מצד עצמו מרוב חמיצותו, מכל מקום הואיל ולאחר שמערבים אותו בדברים אחרים הוא ראוי למאכל, יש לברך עליו "הנותן ריח טוב בפירות".

ומכל מקום יש לציין, שעל הצפורן מנהגינו לברך "בורא עצי בשמים", מפני שאין זה פרי ממש, אלא חלק מהעץ עצמו, וכן פסקו המהר"ם מרוטנבורג והב"ח ורבינו הבן איש חי ועוד, אך לענין לימון, אנו יכולים ללמוד מדברי מרן, שברכתו היא הנותן ריח טוב בפירות. (וכן למדו מדברי מרן בשו"ת גנת ורדים, ועוד מרבותינו הפוסקים, והביא כל זה מרן רבינו זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"ט עמ' רמח).

עיקר הריח מן הקליפה
מעבר לכל מה שהסברנו, יש טוענים, שאין לברך על הלימון ברכה זו, הואיל ועיקר הריח הנוסף מן הלימון, בא מן הקליפה שלו ולא מהפרי עצמו, וקליפת הלימון איננה פרי ואי אפשר לברך עליה "הנותן ריח טוב בפירות", אלא רק ברכת "בורא מיני בשמים".

אולם מרן רבינו זצ"ל תמה על הסברא הזו, (בספרו חזון עובדיה על הלכות ברכות), שהרי היא עומדת בניגוד לדברי רוב האחרונים שכתבו לברך על הלימון הנותן ריח טוב בפירות, מפני שהקליפה דבוקה אל הפרי, ונחשבת כחלק בלתי נפרד ממנו, ולכן בודאי שיש לברך על ריח טוב היוצא ממנה "הנותן ריח טוב בפירות", שהרי הלימון כולו הוא פרי אחד. וכן העיד הגאון רבי אליהו מני (רבו של רבינו יוסף חיים), שמנהג ירושלים לברך על הלימון ברכת הנותן ריח טוב בפירות. וכן נהג מרן רבינו הגדול זצ"ל, שבכל שבת היא מקדים לברך ברכת הנותן ריח טוב בפירות על פרי הלימון, ולאחר מכן בירך "בורא עצי בשמים" על הדס או לואיזה או עטרייה, ואחר כך בירך "בורא עשבי בשמים" על נענע או רודא. וזאת בכדי להשלים מאה ברכות גם ביום שבת (שאין לנו תשע עשרה ברכות בכל תפילה ביום השבת, ולכן יש להרבות בברכות כדי להשלים מאה ברכות).

וכן ראינו פעם אחת שלא נזדמן במוצאי שבת מין בשמים לברך עליו זולתי לימון אחד, ובירך עליו מרן זצ"ל ברכה זו, ולא חשש לסברת המפקפקים בזה, אלא העיקר הוא כפי המנהג, לברך על הלימון "הנותן ריח טוב בפירות".

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה