הלכה ליום שישי כ"ה ניסן תשפ"ד 3 במאי 2024

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

אברהם בן משה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

המשפחה

פרשת אחרי מות

נאמר בפרשה, שאסור לנו לאכול מן הדם: "כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר בַּדָּם הִוא וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר". ופשט הדברים, כי הדם שבבהמה הנשחטת, אינו מיועד אלא להיות נזרק על המזבח בזמן שהיו מקריבים קרבנות, אבל לא יהיה ראוי למאכל לבני האדם.

ורבינו הרמב"ן בפירושו, הסביר כאן ענין עמוק, כי ה' יתברך ברא את כל הנבראים שבעולם לצורך האדם, כי האדם הוא הבריאה היחידה בעולם הזה שמכירה את בוראה, ולכן ראויים כל שאר הנבראים להברא כדי לשמש אותו.

אך אף על פי כן, מתחילה, כשברא ה' את העולם, לא הותר לאדם לאכול מבשר הבהמה, אלא אך ורק מדברים הצומחים והדוממים, אבל מן החי, היה אסור לאכול שום דבר. עד שיצא נח מהתיבה, ואז התיר לו ה' יתברך לאכול מן הבשר. וכמו שנאמר: "כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל".

והנה גם אז, לא התיר לנו ה', אלא את גופם של בעלי החיים, שהרי כל מהות בעלי החיים היא לצורך ולהנאת האדם, אבל הדם, שבו הנפש, לא נברא אלא כדי להועיל לנפש האדם הרוחנית, לכפר על עוונותיו בקרבנות, ולא שיאכלוהו.

והוסיף על כך רבינו הרמב"ן, כי כל דבר הנאכל על ידי האדם, הופך להיות חלק אחד עם האדם, וכאשר אדם אוכל מן הבהמות הטהורות, אין הדבר משפיע עליו כל כך, אבל אם יאכל מן הדם, שבו נמצאת נפש הבהמה, יגרום הדבר לטבע גס בנפשו של האדם ולמידות רעות.

למדים אנו, כמה יש להקפיד על כשרות המאכלים, שהרי כל מאכל שאינו מותר לנו, הופך לגוף אחד עם זה שאוכל אותו, והדבר משפיע עמוקות על נפש האדם, ומי יודע כמה שנים וכמה מעשים יש לעשות כדי לטהר את האדם מן הטומאות הללו.

עוד יש לפרש בפסוק זה, שנאמר "ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר", מה שכתב רבינו האור החיים, שכוונת ה' יתברך להזהיר אותנו שלא נפגע בבעלי החיים, אלא לצורך שהותר לנו, כי לא נתן ה' יתברך היתר לשפוך את דם הבהמה (שלא לצורך אכילה), אלא כדי לכפר על נפשותינו, וכאן הזהירה התורה, שלא ניתנו לנו בעלי החיים במתנה כדי שנעשה בהם כל מה שנחפוץ, וכל כך חמור הדבר, עד שכאשר יש בהמה שהרגה אדם, ולמשל, שור שנגח אדם והרג אותו, שהדין הוא שאותו השור חייב מיתה, הרי חייבים לדון את השור על פי סנהדרין של עשרים ושלושה דיינים, כשם שדנים אדם שחייב מיתה, ולא הותרה הבהמה אלא כדי לאכול או להשתמש בבשרה, שכך עלה לפני ה' יתברך, אך חלילה להמית לחינם. ואדרבה, ה' יתברך "רחמיו על כל מעשיו" ומצוה עלינו להיות רחמנים כלפי כל הבריות שבעולם.

שבת שלום!

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה