הלכה ליום שני ג' אדר תשפ"ד 12 בפברואר 2024

ההלכה מוקדשת לזכות ולשמירת

כל חיילינו היקרים

שה' יתברך ישמור צאתם ובואם לשלום
יתן להם כח וגבורה, ויפלו כל אויבינו תחתיהם
וישובו לבתיהם, ששים ושמחים, בריאים ושלמים
וישמור ה' את כל השבויים, יתן להם רחמים, ולא יאונה להם כל רע
ושבו בנים לגבולם, במהרה אכי"ר

הוקדש על ידי

הלכה יומית

ימלא פי תהלתך

שאלה: אם בטעות הכנסתי לפי דבר מאכל ולא בירכתי עליו, כיצד עלי לנהוג?

תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף נ סוף עמוד ב), אמר רב יהודה, אמר רב: שכח והכניס אוכלין (דברי מאכל) לתוך פיו, בלא ברכה, מסלקן לצד אחד ומברך. כלומר, מי שטעה והכניס לפיו דבר מאכל בלי ברכה, עליו לסלק את המאכל שיהיה בצד אחד בתוך פיו, כדי שיוכל לברך, ויברך, וימשיך לאכול.

ושם בגמרא הובאו בענין זה שלוש ברייתות (כמו משניות), שנראות כסותרות זו את זו. ושלושתן עוסקות במי שהכניס דבר מאכל לפיו ולא בירך. באחת שנינו, שעליו לבלוע את מה שהכניס בלא ברכה. בשניה שנינו, שעליו לפלוט מפיו את מה שאכל, כי אסור לאכול בלא ברכה. ובשלישית שנינו, מסלקן לצד אחד ומברך, כדברי רב יהודה. והסבירו רבותינו, שהברייתות אינן סותרות זו את זו, וכך אמרו בגמרא:

הא דתניא בולען, כלומר, מה ששנינו שבולע את המאכל, הכוונה היא במשקאות, שאי אפשר לברך כאשר המשקה בתוך פיו, לכן יבלע אותו, ואם יש לו עוד מהמשקה, יברך וימשיך לשתות. ומה ששנינו שעליו לפלוט מפיו את המאכל, הכוונה היא במקרה שהמאכל לא נמאס לאחר שיוציאו אותו, כמו לדוגמא סוכריה, שאפשר להוציאה מהפה, לברך ולחזור לאוכלה. ומה ששנינו מסלקן לצד אחד, הכוונה במיני מאכל שאי אפשר לפלוט אותם, כי הם ימאסו, ואז בלית ברירה, יש לסלקן לצד אחד ולברך.

ומדוע באמת לא נאמר שבכל דבר מאכל, יסלק אותו לצד אחד ויברך? אמרו בגמרא, מפני שנאמר "ימלא פי תהלתך", שכל הפה יהיה מלא בברכת ה', ואין זה נכון לברך כאשר יש דבר מאכל בפה, ורק כשאין ברירה, התירו לסלק את המאכל לצד אחד ולברך.

ולהלכה, פסק מרן השלחן ערוך (סימן קעב), ממש כדברי הגמרא, שמי ששכח והכניס לפיו משקאות בלא ברכה, בולען, ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה. אולם הרמ"א כתב שיש לברך לאחר מכן על המשקה, שמאחר והוא נזכר מיד כשהוא שותה, עדיין שייך לברך על המשקה. ולכאורה כך היה נכון להורות לאשכנזים, שבדרך כלל פוסקים כדעת הרמ"א, אלא שכבר כתב המשנה ברורה בשם האחרונים, שרוב הפוסקים הסכימו לדעת מרן השלחן ערוך בזה, ולכן גם למנהג האשכנזים, מי שטעה ולא בירך על משקה, אינו יכול לברך עליו לאחר שבלע אותו.

אמנם בודאי שאם בא להמשיך לשתות עוד, יברך ברכה ראשונה, ויכוין לפטור גם את מה ששתה כבר.

ואם שכח והכניס דברי מאכל לתוך פיו, אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלוט אותו, אז יפלוט אותו מפיו, יברך עליו וישוב לאוכלו. ואם הוא דבר שנמאס, מסלקו לצד אחד בפיו ומברך.

ולסיכום: המכניס משקה לתוך פיו בלי ברכה, יבלע אותו, ואם בא לשתות עוד, יברך ויפטור גם את מה ששתה. ואם היה זה דבר מאכל שאפשר לפלוט אותו מהפה, יפלוט אותו ויברך עליו ויאכל אותו. ואם היה זה דבר מאכל שימאס אם יפלוט אותו, יסלק אותו לצד אחד בפיו, ויברך.

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה