הלכה ליום שישי כ"ה כסלו תשפ"ד 8 בדצמבר 2023

שבת חנוכה

במגילת אנטיוכוס, (הובאה בסידור בית עובד דף קסה) נאמר, אודות המלך אנטיוכוס אאפטר מלך יוון, שהיה צורר היהודים, ויאמר אל עמו, הנה היהודים אשר בירושלים, דתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, לכן, בואו ונלחם בהם, ונבטל את מצוותיהם, מצוות השבת והמילה וראשי חודשים (כלומר, רצה לבטל את הלוח העברי).

ואז יצאו חיל כבד מאד מצבאות היוונים, כמאה ועשרים אלף חיילים, ועוד עם רב מן הצבאות שהצטרפו מסביבות מקדוניא, כחול אשר על שפת הים, עם פילים מלומדי מלחמה, והתקרבו להלחם נגד עם ישראל.

וישמע יהודה המכבי, ועמו יוחנן בן מתתיהו, ויצוו לכל העם לצום ולהתפלל לה' לבוא לעזרתם, להצילם מכף אויבם, וכן עשו. ורבים מאד מבני ישראל הנאמנים לתורה, ישבו בתענית (צום) בבכי ובמספד שלושה ימים רצופים, ואחר כך החלו להתכונן לקראת המלחמה.

ויקומו יהודה ואנשיו לקראת המלחמה, וה' יתברך נסך בהם רוח גבורה, ומסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וגבר ישראל, ובתחילת המלחמה הרגו היהודים באויביהם כארבעת אלפים חיילים, ותהי מהומה גדולה בתוך מחנה האויב, ותהי חרב איש ברעהו (שהרגו זה את זה בטעות), ויהי מנין ההרוגים כשבע מאות אלף איש שולף חרב!

אז נסו האויבים למקומותיהם, ובני חשמונאי הכהנים שבו אל ירושלים בתרועת נצחון, והדליקו נרות בבית המקדש, ויושע ה' את עמו ונחלתו שומרי מצוותיו ומשפטיו מיד צורריהם ומבקשי רעתם. וחזרה עטרה ליושנה.

אמרו רבותינו במדרש: "הַדּוּדָאִים נָתְנוּ רֵיחַ וְעַל פְּתָחֵינוּ כָּל מְגָדִים", "הדודאים נתנו ריח", זה ראובן, "ועל פתחינו כל מגדים", אלו נרות חנוכה. ולכאורה, מה הקשר בין ראובן לבין נרות חנוכה?

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל פירש, "הדודאים נתנו ריח – זה ראובן", הכוונה למעשה שהיה עם דודאי ראובן, שהרי יששכר נולד לעולם בזכות הדודאים שנמצאו על ידי ראובן וניתנו לרחל. ויששכר הוא היה מופת החכמה והבינה, שהעמידו משבט יששכר מאתים ראשי סנהדראות, וממילא, בזכות התורה, המתבטאת באופן מיוחד אצל יששכר, זכינו לתשועת ה', ולהדליק נרות חנוכה. ולכן, "הדודאים נתנו ריח", ומהם זכינו שיתקיים בנו "ועל פתחינו כל מגדים", אלו נרות חנוכה, שבאו להפיץ את האור העליון לעיני כל עובר ושב.

ונראה לפרש עוד, דבר הנוגע לימים אלה, שיש יותר אחדות בעם ישראל, והאחדות הזו, יש לה משמעות רבה, כי הקדוש ברוך הוא אוהב שישראל שרויים בשלום ביניהם, ובפרט בימי החנוכה:

כך אמר הנביא ירמיה: "הִרְאַנִי ה', וְהִנֵּה שְׁנֵי דּוּדָאֵי (הכוונה דוּד, כמו חבית), הַדּוּד אֶחָד תְּאֵנִים טֹבוֹת מְאֹד, וְהַדּוּד אֶחָד תְּאֵנִים רָעוֹת מְאֹד אֲשֶׁר לֹא תֵאָכַלְנָה מֵרֹעַ". ודרשו רבותינו במסכת עירובין (דף כא עמוד ב), התאנים הטובות, אלו צדיקים גמורים, והתאנים הרעות, אלו רשעים גמורים. וממשיכים רבותינו ואומרים, שאולי נחשוב, שלרשעים הגמורים אין שום תקנה, וכלשון הגמרא: "שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים"? כמו התאנים המקולקלות, דע לך, שאין הדבר כן, שהרי נאמר "הַדּוּדָאִים נָתְנוּ רֵיחַ", אלו ואלו עתידין שיתנו ריח.

ואם כן, נוכל לפרש בדרכו של מרן זצ"ל:

מה שאמרו "הדודאים נתנו ריח", הם הדודאים שהביא ראובן, שמהם נולד יששכר, ויששכר הוא יסוד התורה בעם ישראל. אך הדודאים מציינים גם את הצדיקים ואת הרשעים שבישראל. וענין זה בא ללמד אותנו, כדי שהשלום בעם ישראל יהיה בעל משמעות נצחית, נכון מאד הוא, לקרב את ישראל, ולנצל את נצנוצי הקדושה שמנצנצים בלבבות, כדי להתעורר להתחזקות בתורה וביראת שמים. שלא יהיה זה סתם שלום שבין אנשים פשוטים, אלא שלום נעלה, בין אנשי תורה ויראת שמים.

ואם נזכה והדודאים יתנו ריח, הצדיקים והרשעים, שכולם יתחזקו זה מזה, הרי אז יתנו ריחם הטוב, גם הרחוקים שבישראל מתקרבים לתורה, אוהבים תורה, אוהבים תלמידי חכמים, וגם מצד אנשי התורה, מתרבה אהבה לכלל ישראל, בלי שנאת חינם ופלגנות, והנה בזכות זה נזכה ו"על פתחינו כל מגדים", כנרות החנוכה, שמאירים החוצה, כך יצא שמם הטוב של ישראל בכל העולם, ויהיו ישראל אור גדול לגויים, ונזכה לגאולה שלימה, ולהדלקת נרות המנורה בבית המקדש, ולהדלקת נרות החנוכה, שהרי ימי החנוכה אינם בטלים לעולם.

שבת שלום!

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה