הלכה ליום שישי ו' טבת תשפ"ב 10 בדצמבר 2021

ההלכה מוקדשת למזל טוב ובריאות איתנה ליולדת ולתינוק

עידית שמעוני והתינוק

הוקדש על ידי

אהרון

פרשת ויגש

מדברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. נערך על ידי נכדו, הרב יעקב ששון הי"ו

נקרא בפרשת השבוע: "וְלֹא יָכֹל יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק לְכֹל הַנִּצָּבִים עָלָיו, וַיִּקְרָא: הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי! וְלֹא עָמַד אִישׁ אִתּוֹ בְּהִתְוַדַּע יוֹסֵף אֶל אֶחָיו. וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו, אֲנִי יוֹסֵף, הַעוֹד אָבִי חָי? וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִבְהֲלוּ מִפָּנָיו".

במדרש מובא, אמר רבי אבא ברדלא, אוי לנו מיום הדין! אוי לנו מיום התוכחה! יוסף, קטנם של שבטים היה, (היה הקטן שבהם), ולא יכלו אחיו לענות אותו! כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה!

ועלינו להתבונן, היכן מצאנו בכלל בתורה שיוסף הצדיק הוכיח את אחיו? הרי לא נאמר אלא שאמר להם, "אני יוסף, העוד אבי חי", והיכן מצאנו שיוסף הוכיח אותם? ועוד קשה, על עצם שאלת יוסף, "העוד אבי חי"? וכי הוא אינו יודע שאביו חי? והלא מתחילה אמרו לו אחיו, ובפרט יהודה, שהסיבה שהם אינם יכולים לשוב לאביהם ללא בנימין, היא מפני שיעקב לא יוכל לחיות אם יראה שבנימין נותר במצרים, כמו שנאמר, "וְהָיָה כִּרְאוֹתוֹ כִּי אֵין הַנַּעַר וָמֵת, וְהוֹרִידוּ עֲבָדֶיךָ אֶת שֵׂיבַת עַבְדְּךָ אָבִינוּ בְּיָגוֹן שְׁאֹלָה". אם כן, לשם מה יוסף חוזר ושואל, "העוד אבי חי"?

וההסבר לזה, שיוסף הצדיק לא התכוון כלל לשאלה הפשוטה "העוד אבי חי", בדבריו רמז יוסף לאחיו רמז, שבו היתה תוכחה גדולה על מעשיהם!

שאל יוסף את אחיו: "העוד אבי חי"? אתם אומרים לי בתחנונים, שאבא לא יוכל לסבול את חסרונו של בנימין, אם כן מדוע בשעה שמכרתם אותי לא חשבתם על אבא?! אני יוסף! העוד אבי חי? כאשר מכרתם אותי לא חשבתם על אותה נקודה שאתם חושבים עליה כעת, לא היה איכפת לכם מה יהיה עם אבא, והלא נאמר, "וְיִשְׂרָאֵל אָהַב אֶת יוֹסֵף מִכָּל בָּנָיו", ואף על פי כן אמרתם לו שיוסף מת, ולבסוף מה היה? שנים רבות ישב יעקב באבלות, ולא היה ישן על מיטה, וכל ימיו היו בבכי ומספד מרוב צערו! אם כן זו היתה המשמעות העמוקה של שאלת יוסף "העוד אבי חי"! יוסף נהג במידת חכמים, שלא להוכיח את אחיו הגדולים בפירוש, אלא בדרך רמז, ואחיו שהיו חכמים גדולים, תיכף הבינו מה כוונתו לרמוז בדבריו.

נשוב למדרש, אמר רבי אבא ברדלא, אוי לנו מיום הדין, יוסף קטנם של שבטים היה, ולא יכלו אחיו לענותו, כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד "לפי מה שהוא", על אחת כמה וכמה!

וביאור הדברים, שיוסף הצדיק, לא הוכיח את אחיו, כיצד נהגתם עמי, וכיוצא בזה, אלא הוכיח אותם מיניה וביה, מדבריהם עצמם נגד עצמם, עתה אתם אומרים שאבינו לא יוכל לסבול את סילוקו של בנימין, הכיצד לא חשבתם על כך בשעה שמכרתם אותי למצרים!

כך הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, בשעה שידון את האדם, מוכיח אותו מיניה וביה, מוכיח אותו מעצם מעשיו. לדוגמא, יהודי אחד היה הולך בדרך, לפתע ניגש אליו עני מרוד בבושת פנים, פשט את ידו וביקש ממנו נדבה. השיב לו היהודי, "ירחם ה'". לאחר זמן מה, רואה אותו יהודי, את חבירו משכבר הימים, אשר נסע לארצות הברית לפני כשלושים שנה, ומאז לא ראה אותו! והנה הוא עומד בתחנת האוטובוס עם אשתו ושני בניו. רץ היהודי, עלה לאוטובוס, ותיכף שילם לנהג עבור חמישה אנשים, עבור עצמו ועבור חבירו, עם אשתו ושני בניו! מדוע עשה זאת? כדי להראות את חביבותו לחבירו שלא התראה איתו עשרות בשנים!

כשיבוא לפני בית דין של מעלה, יאמרו לו, מדוע לא אמרת לחבר שלך "ירחם ה'"? מדוע שילמת עבור הנסיעה שלו ושל משפחתו? והלא חברך כלל אינו זקוק לכספך! ואילו זה העני, שהיה באמת זקוק לעזרתך, שילחת אותו בבושת פנים! אוי לו מיום הדין! אוי לו מיום התוכחה! לא הוכיחו אותו מכוח מעשיו של אדם אחר, אלא ממעשיו שלו, הוא עצמו מוכיח שמעשיו לא טובים! ומה יענה ליום פקודה?

אדם עומד ומתפלל תפילת שחרית, והנה עולה על התיבה חזן אחד, שקולו ערב, ומנגן מעט בתפילתו, אך אדם זה מביט בשעונו בקוצר רוח שוב ושוב, ושואל, מה זה? מה האריכות? וכי יום כיפור היום? מדוע כל כך מאריכים? בסיום התפילה, עוד לא הגיעו לעלינו לשבח, וכבר הוא כורע במהירות בראשו, ומסתלק מבית הכנסת! והנה בהליכתו, הוא פוגש חבר ותיק, שלא התראה עמו עשרים שנה! הוא פוגש אותו בשמחה, ושואל, מה שלומך? מה שלום הגברת? מה שלום הילדים? איך היה בארצות הברית? מה שלום הנשיא בוש? פתאום יש לו זמן רב לדבר! הוא לא ממהר לעבודתו! בשמים ישאלו אותו, עבור הסיפורים של חברך, היה לך זמן, התעכבת זמן ממושך, ומדוע לכבוד התפילה לא המתנת?! מדוע מיהרת כל כך?!

יש דוכן עיתונים, ושם תולים את כל העיתונים, שיוכל כל אדם לראות את הכותרות. והנה הוא עומד ומתבונן, קורא ושמח, איך הצביעו אנשי הליכוד! מה היתה החלטת הרוב בועידת המפלגה! הוא מתעניין וקורא! בתפילה, כל רגע הוא מסתכל בשעונו, לדעת מתי תסתיים התפילה, אך כאן יש לו את הזמן שבעולם!

היה פעם בחור אחד, שלא הרגיש טוב, נשאר בביתו להתפלל. הניח תפילין, אך הניח אותן עקומות, התפילין היו מונחות סמוך לאוזן שלו! והנה באמצע תפילתו, הוא עובר סמוך למראה שבביתו, והנה הוא רואה שהעניבה שלו לא ישרה, והוא מסדר אותה שתהיה מונחת בדיוק באמצע, בדיוק במרכז החולצה! בא אדם אחר וראה אותו, אמר לו, שוטה שבעולם! יש לך רק חצי שעה שאתה מניח תפילין! ומדוע על התפילין אינך שם לב שהן עקומות לגמרי! תפס אותו "מיניה וביה", ההתנהגות שלו בדברים הגשמיים מוכיחה על החיסרון בדברים הרוחניים! וכן על זו הדרך.

בעוונות הרבים, יש אנשים רבים, שכאשר בנם מגיע לגיל מצוות, עושים נשף מפואר לכבוד בר המצוה. ולדוגמא, אדם אחד, שכר אולם, והזמין מאתיים איש לבר המצוה של בנו, וכל מנה עולה עשרים וחמש דולר! הכל הוא עושה בתכלית ההידור! רק עבור התפילין, הוא הולך למאה שערים, לחנות "מנדל פרידמן" של תשמישי קדושה, נכנס לחנות, ושואל, יש לך תפילין עבור בני? מוציא המוכר זוג תפילין נאות, שואל אותו אביו של חתן בר המצוה, מה מחירן של התפילין? והלה משיב  לו, מאתיים דולר! אומר האב, אוי! כל כך יקר! ושמא יש לך זוג תפילין זולות יותר, מוציא המוכר זוג נוסף, "אלה במאה וחמישים דולר"! אוי! גם זה יקר, משיב האב, עד שלאחר משא ומתן, הצליח להוריד את המחיר למאה עשרים וחמש דולר, והוא יוצא מן החנות שמח, העיקר קנה תפילין! לא איכפת לו, אם התפילין כשרות או פסולות, העיקר קנה תפילין!

הלא עיקר המצוה של בר מצוה אלו התפילין! וכאן הוא הופך את היוצרות! באולם משקיעים הון תועפות, ובתפילין עושה כל מה שאפשר כדי שיהיו זולות! יש לו דעת לאדם זה? צריך לחקור ולדרוש, מי אמר שהתפילין כשרות? האם כתב אותן אדם ירא שמים, או סתם אחד שכותב בשביל "ביזנס"? היום יש נערים, שיושבים וכותבים תפילין, והרדיו פתוח, הם שומעים את כל הקישקושים שיש ברדיו, וכך כותבים תפילין! איך אדם יזלזל במצוות תפילין ויקנה מכל הבא ליד? איפה היא יראת ה' שלו, שגורם לבנו שיניח תפילין פסולות כל ימיו? אני יודע כמה מקרים, של אברכים, שאביהם היה אדם פשוט, וכשהם בדקו את התפילין שלהם, בגיל עשרים, מצאו שהתפילין היו פסולות מעיקרן! כמה צער יש לו לאברך כזה! כל חייו יסבול מהצער הזה! כל יום בירך ברכה לבטלה! כל יום לא הניח תפילין! והכל בגלל מעשיו של אבא שלו!

"סוף מעשה במחשבה תחילה"! אדם יחשוב על מעשיו, ואם הוא אינו יודע, ישאל תלמיד חכמים, "עשה לך רב והסתלק מן הספק", אדם שהוא קרוב לתלמידי חכמים, יכול לשאול אותם, והם ידריכו אותו בכל דבר ודבר כיצד יעשה!

הרמב"ם אומר, שתלמידי החכמים הם רופאי הנפשות! יש לפעמים כפר קטן, שאין שם רופא, ולא מגיע רופא, אלא כאשר אדם מגיע לשערי מוות, ואז כבר אין תועלת כל כך ברופא, כבר אין מה לעשות! אך בעיר הגדולה, יש "רופא משפחה", ותיכף כאשר אדם לא חש בטוב, הוא פונה לרופא, והרופא מרפא אותו, וכך לא מתדרדר מצבו! מי שקרוב לתלמידי חכמים, דומה למי שנמצא בעיר, הוא תמיד יכול לשאול תלמיד חכם, שיורה לו כיצד לנהוג, ידריך אותו בדרך טובה, יאמר לו לדוגמא כיצד לרכוש תפילין מהודרות, אבל אדם שהוא לבדו, עם הארץ, בלי תלמידי חכמים סביבו, עושה ככל העולה על רוחו, וכך הוא עלול להכשיל את הבן שלו, ומה יאמר הבן כשיגדל? הנה אבי הכשיל אותי כל השנים?!

לכן כל אחד ואחד יהיה בבחינת "חכם עיניו בראשו", בראשית דבר, יתבונן מה תהיה אחריתו, ישים לב על כל דבר ודבר, וכך ינצל מן התוכחה שתהיה לעתיד לבוא, שיראו איך שהתנהג בתבונה, איך היה מתייעץ על כל דבר, וכך לא יגיע לידי בושה, ינצל מבושתם של השבטים כאשר יוסף הוכיח אותם, ויזכה להיות סמוך ובטוח בחסדי ה' שיוציא את דינו לטובה ולברכה.

שבת שלום!

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קַדֵּשׁ וּרְחַץ, כַּרְפַּס, יַחַץ, מגִּיד, רַחְצָה, מוֹצִיא מַצָּה, מָרוֹר, כּוֹרֵךְ, שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ, צָפוּן, בָּרֵךְ, הַלֵּל, נִרְצָה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מק......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

הזכרנו באופן כללי את מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים, והוא חיוב על כל איש ואשה. מה צריך לתת? מצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאים לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאב......

לקריאת ההלכה

אכילת מאכלי חלב אחרי אכילת עוף

בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי שיש להמתין שש שעות בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב, משום שטבע הבשר שנשארות ממנו שאריות בין השיניים, וגם משום שהבשר נותן טעם בפה למשך זמן ארוך. כתב הרמב"ם (בסוף פ"ט מהלכות מאכלות אסורות), מי שאכל בשר, בין בשר בהמה ובין בשר עוף, לא יאכל אחריו (מאכל) חלב......

לקריאת ההלכה


אילו כלים טעונים טבילה

בהלכה הקודמת נתבאר שכלים הנקחים מן הגוי, כגון כלים שהיצרן שלהם אינו יהודי, חייבים טבילה במקוה טהרה לפני השימוש בהם. אולם יש לדעת שאין חיוב טבילה, אלא בכלים שהם "צרכי הסעודה", כגון כוסות וצלחות, קערות וקומקומים, וכיוצא בהם, שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה, אבל שאר כלים, כגון מספריים וכיוצא ב......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשפ"ב – תקנת מרן זצ"ל

אמרו רבותינו בתוספתא (פסחים פ"ג): שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ועל פי זה נהגו רבני ישראל בכל הדורות, שבימים הללו, מפורים ועד פסח, מלמדים ברבים את הלכות הפסח, מאחר וכל אדם מישראל צריך להיות בקי בדינים רבים הנוגעים לפסח, בכשרות המאכלים והכלים, בסדר ליל פסח ועוד. מהות החימוץ......

לקריאת ההלכה

שבת זכור – דרשה מיוחדת

"זכור את אשר עשה לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשפ"ב, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "......

לקריאת ההלכה