הלכה ליום שלישי כ"ז אייר תשפ"ד 4 ביוני 2024

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

אהרן עזי בן אסתר ז"ל

הוקדש על ידי

המשפחה

סעודת יום טוב של שבועות – יעלה ויבוא

ביום חג השבועות, מצוה לחלק את היום לשנים. חציו יהיה לבית הכנסת ולבית המדרש, וחציו יהיה לאכילה ולשתיה ולשמחה. כמו שדרש רבי יהושע במסכת ביצה (דף טו:), "חציו לה' וחציו לכם".

וכשם שמצוה לכבד ולענג את השבת, כך מצוה לכבד ולענג את הימים הטובים, שנאמר "לקדוש ה' – מכובד!". ולכן אל יצמצם אדם בהוצאותיו לכבוד יום טוב, וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני! לוו עלי, ואני פורע! וכשם שבשבת יש נשמה יתירה לאדם, כך ביום טוב. וחייב אדם להיות שמח ביום טוב, ואין שמחה לאנשים אלא בבשר ויין. כלומר, תנאי לשמחה, הוא סעודה עם בשר ויין. והנשים אינן שמחות כל כך בבשר ויין, ולכן יש לשמחן בבגדים יפים או בתכשיטים נאים. והילדים הקטנים, יש לשמחם בממתקים.

בהלכה הקודמת ביארנו, שיש להזכיר בברכת המזון של החגים ושל ראשי חודשים "יעלה ויבוא". והסברנו כיצד ינהג מי שנזכר באמצע ברכת המזון שלא אמר "יעלה ויבוא".

ואם נזכר שלא אמר יעלה ויבוא, לאחר שהתחיל כבר לומר, "האל אבינו מלכינו", שוב אינו יכול לתקן את שטעה, ואז הדין הוא, שלפעמים עליו לחזור ולברך ברכת המזון, ולפעמים אינו צריך לחזור ולברך.

והכלל בזה הוא: שאם חייבים לאכול פת לחם באותה סעודה, אז אמירת "יעלה ויבוא" בברכת המזון היא הכרחית, ואם שכח להזכיר "יעלה ויבוא", עליו לחזור ולברך מתחילת ברכת המזון. אבל אם אכילת פת באותה סעודה אינה חובה, וכמו למשל בסעודת ראש חודש, שאין בכלל חיוב לאכול פת לחם, אם טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא, אינו חוזר לברך ברכת המזון. אבל בסעודת ליל חג הפסח, או ליל חג הסוכות, אם טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא, עליו לחזור ולברך שוב ברכת המזון, שהרי ישנה חובה גמורה לאכול פת בסעודות הללו.

ולכן לכאורה נראה, שבסעודת חג השבועות, מאחר וחייבים לאכול פת לחם בסעודה זו, אם טעה ולא אמר יעלה ויבוא, עליו לחזור ולברך ברכת המזון. וכפי שבאמת הדין לגבי לילות חג הסוכות וחג הפסח. אלא שמרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל פסק, שלגבי חג השבועות, הדין שונה, ואם לא הזכיר "יעלה ויבוא", אינו חוזר לברך ברכת המזון. והטעם שחג השבועות שונה משאר החגים בענין זה, הוא משום שיש מחלוקת הפוסקים אודות החיוב לאכול פת בחג השבועות, שיש מרבותינו הראשונים שסוברים שאם אינו רוצה לאכול פת בחג השבועות, רשאי, שלא נצטווינו בפירוש מהתורה אלא באכילת פת בלילה הראשון של חג הפסח, ובלילה הראשון של חג הסוכות, אבל בחג השבועות אין חיוב בזה. ואף על פי שאנו פוסקים להלכה כדעת הרמב"ם והרא"ש שיש חיוב אכילת פת גם בחג השבועות, מכל מקום לעניין חזרה על ברכת המזון, אנו פוסקים לפי הכלל "ספק ברכות להקל", שמפני חומר איסור ברכה לבטלה, כל שיש מחלוקת אם צריך לחזור ולברך, אינו חוזר.

ואף על פי שלגבי ברכת המזון אין אנו נוקטים (בדרך כלל) כפי הכלל "ספק ברכות להקל" משום שברכת המזון היא מן התורה, וספק דאורייתא לחומרא, (וכפי שביארנו בדין מי שנסתפק אם בירך ברכת המזון), מכל מקום, חיוב הזכרת יעלה ויבא בברכת המזון, הוא רק מדרבנן, ולכן כשיש ספק אם יש חיוב לחזור לברך ברכת המזון מפני הזכרת יעלה ויבוא, אנו כן הולכים לפי הכלל "ספק ברכות להקל".

ולסיכום: בחג השבועות, אם טעה ולא הזכיר בברכת המזון "יעלה ויבוא", אינו חוזר לברך שנית.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה לגבי ברכת "אשר ברא ימים טובים ... ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים"? כ"ט אייר תשפ"ד / 6 ביוני 2024

יש אומרים שצריך לומר ברוך שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון. שכן פסק מרן בשלחן ערוך. אבל הספרדים נהגו לומר ברכה זו ללא שם ומלכות, כי יש בזה מחלוקת. חזון עובדיה חנוכה עמוד רנז.

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה