שיעורים מפי מרן זצוק"ל מצוות התלויות בארץ

עמוד 1 מ 1
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף מצוות התלויות בארץ

דיני תרומות ומעשרות 2/2

Class Length: 01:16:14

Download     (34.90 MB)
כ"ד חשון תשע"א
1 בNovember 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף מצוות התלויות בארץ

דיני תרומות ומעשרות 1/2

Class Length: 01:12:55

Download     (33.38 MB)
כ"ד חשון תשע"א
1 בNovember 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף מצוות התלויות בארץ

דיני מצוות התלויות בארץ בכורות וחדש

Class Length: 01:02:41

Download     (28.70 MB)
כ"ד חשון תשע"א
1 בNovember 2010