הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף פרקי אבות

הספר ענף עץ אבות
יום שישי י"ד חשון תשע"ח

עמוד 1 מ 1
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
פרקי אבות הספר ענף עץ אבות יום שישי י"ד חשון תשע"ח