פרשת הנשיאים ביום העשירי
יום חמישי י' ניסן תשע"ג

<< הקודם עמוד 2 מ 6 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
פסח פרשת הנשיאים ביום העשירי יום חמישי י' ניסן תשע"ג
פסח פרשת הנשיאים ביום השמיני יום שלישי ח' ניסן תשע"ג
פסח פרשת הנשיאים ביום השביעי יום שני ז' ניסן תשע"ג
פסח פרשת הנשיאים ביום השישי יום ראשון ו' ניסן תשע"ג
פסח פרשת הנשיאים ביום הרביעי תשע"ג יום שישי ד' ניסן תשע"ג
פסח פרשת הנשיאים ביום השלישי יום חמישי ג' ניסן תשע"ג
פסח פרשת הנשיאים וביום השני יום רביעי ב' ניסן תשע"ג
פסח ברכת האילנות תשע"ג יום שלישי א' ניסן תשע"ג
פסח פרשת הנשיאים ביום הראשון יום שלישי א' ניסן תשע"ג
פורים קריאת המגילה יום פורים דמוקפים תשע"ג יום שני ט"ו אדר תשע"ג