הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף תלמוד תורה

תלמיד חכם חייב לנוח ולאכול טוב - יום חמישי י"ז טבת תשע"ח

עמוד 1 מ 2 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תלמוד תורה מברכים ברכות התורה, למרות שמצווה ללמוד תורה יום ולילה יום שישי י"ב שבט תש"פ
תלמוד תורה הכותב דברי תורה חייב בברכות התורה יום חמישי י"א שבט תש"פ
תלמוד תורה כללי השו"ע; סתם ויש הלכה כסתם יום שלישי י"ב אב תשע"ט
תלמוד תורה החשיבות ללמוד משניות בע"פ יום שישי ח' אב תשע"ט
תלמוד תורה המהרהר בדברי תורה לא חייב בברכות התורה יום ראשון ג' אב תשע"ט
תלמוד תורה איזה שיעור למסור לבעלי בתים? יום שישי כ"ו אייר תשע"ט
תלמוד תורה ההתמדה של מרן זצ"ל יום שלישי י"ט אדר תשע"ח
תלמוד תורה לפום צערא אגרא יום שישי כ"ד שבט תשע"ח
תלמוד תורה התורה נקנית במיעוט שיחה יום שישי י"ח טבת תשע"ח
תלמוד תורה תלמיד חכם חייב לנוח ולאכול טוב יום חמישי י"ז טבת תשע"ח