הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף סוכות

"בסוכות הושבתי את בני ישראל" - יום שני י"ב תשרי תשע"ח

עמוד 1 מ 2 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
סוכות נשים לא מברכות על הסוכה ולולב יום רביעי כ"א תשרי תשע"ח
סוכות ברכת לישב בסוכה פעם אחת ביום יום שלישי כ' תשרי תשע"ח
סוכות מברכים על הלולב פעם אחת יום שני י"ט תשרי תשע"ח
סוכות נענוע לולב בכותל המערבי יום ראשון י"ח תשרי תשע"ח
סוכות דין "מצטער פטור" נאמר רק בסוכות יום שישי ט"ז תשרי תשע"ח
סוכות מי ששכח "יעלה ויבוא" ביום טוב יום רביעי י"ד תשרי תשע"ח
סוכות מי שלומד תורה לא חייב לשתות בסוכה יום שלישי י"ג תשרי תשע"ח
סוכות "בסוכות הושבתי את בני ישראל" יום שני י"ב תשרי תשע"ח
סוכות כהן תושב ישראל המתפלל בחול ביו"ט שני יברך ברכת כהנים? יום שישי ט' תשרי תשע"ח
סוכות דין "מצטער פטור" נאמר רק בסוכות יום שישי י"ט תשרי תשע"ז