הלכה ליום שני כ"ט חשון תש"ע 16 בנובמבר 2009              

ההלכה מוקדשת לזיווג הגון

לסמי בר מרים גבאי

הוקדש על ידי

פלונית

תאריך ההלכה: כ"ט חשון תש"ע 16 בנובמבר 2009

קטגוריה: ברכות


שאלה: מהי הברכה הראויה לברך על בוטנים אמריקאים?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו את עיקר דין עיקר וטפל, שכל מאכל העשוי משני סוגי מאכל, יש לברך עליו כברכת המין העיקרי המעורב בו. ועל כן, עלי גפן הממולאים אורז, יש לברך עליהם "בורא מיני מזונות", שהאורז שבתוכם עיקר, והעלים טפלים לו.

וביארנו שכאשר מעורב במאכל מין העשוי מאחד מחמשת מיני דגן, כגון קמח חטה, ואותו מין דגן בא על מנת לתת טעם במאכל (ולא רק בשביל לשפר את המרקם של המאכל, או לדבקו), הרי שלעולם אנו אומרים שמין הדגן הוא העיקר בתערובת, מפאת חשיבות מיני הדגן הבאים להשביע.

ומעתה כאשר נבא לדון לגבי בוטנים אמריקאים, שהם בוטנים המצופים קמח ותבלינים, הדין פשוט שמברכים עליהם ברכת "בורא מיני מזונות", כי אין ספק שהכוונה באכילתם היא גם לבצק העוטף אותם, והוא משביח אותם, ובא לתת בהם טעם טוב. ועל כן ברכתם בורא מיני מזונות. ואף שיש מי שרוצה לחלק ולומר שדבר המצפה את המאכל אינו נחשב לדבר המעורב במאכל. מכל מקום אין הלכה כדבריו, כי חילוק זה אין לו מקור נכון בדברי הפוסקים. ולכן אף שהבוטנים אינם מעורבים ממש עם מין הדגן, מכל מקום מכיון שכעת עומד לפנינו בוטן מצופה, הרי כאן תערובת שברכתה בורא מיני מזונות. וכן פסק מרן רבינו הגדול שליט"א בספרו חזון עובדיה. וכן מובא בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. והוא הדין לענין ברכה אחרונה על בוטנים אלה, שכל שאכל מהבוטנים כשיעור, הורה לנו מרן הרב שליט"א שיברך אחר אכילתם ברכת "על המחיה".

וכן הדין לגבי שניצל המצופה בפירורי לחם, שכאשר הפירורים באים על מנת לתת טעם טוב שיש בהם ביחד עם העוף, בודאי שיש לברך על השניצל "בורא מיני מזונות". אבל בהרבה מקומות, לא בא ציפוי השניצל אלא על מנת לשפר את מרקם השניצל, שיהיה פריך יותר, ושהטיגון שלו יהיה איכותי יותר, ולא בכדי לתת בו טעם של הפירורים, ואז הדין הוא שיש לברך על השניצל "שהכל נהיה בדברו", כפי שביארנו בהלכה הקודמת, שכל שהקמח לא בא על מנת לתת טעם, אין הוא יכול להחשב לעיקר המאכל. (וכן הורה לנו מרן הרב שליט"א. ובודאי שכאשר אוכל את השניצל בשעת הסעודה עם לחם, אין לברך עליו כלל, שהרי השניצל הוא מכלל הדברים הבאים מחמת הסעודה שנפטרים בברכת הפת).

ולסיכום: על בוטנים אמריקאים יש לברך "בורא מיני מזונות". ועל השניצל יש לברך "שהכל נהיה בדברו". ואם הוא שניצל שיש עליו ציפוי חשוב, שבא לתת בו טעם טוב, ולא רק בכדי לשפר את מרקם השניצל, הרי שאז יש לברך עליו בורא מיני מזונות.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום
מה החילוק שמילוי כגון בורקס לא מצרפים וכאן לעניין הבוטן כן מצרפים לשיעור על המחיה
תודה

י"ט תשרי תשפ"א / 7 באוקטובר 2020

שאלה טובה שאלת. ואולי סובר מרן זצ"ל, שמאחר והבטנים הם קטנים מאד ומצופים סביב סביב, הכל נחשב כמו עיסה אחת.

 

רציתי לשאול מה הדין אם במאכל יש יותר משני סוגים נגיד 4 ומעלה?? ה' כסלו תש"ע / 22 בנובמבר 2009

שלום רב!

לעולם הולכים אחרי עיקר המאכל. לכן קציצה שיש בה מעט פירורי לחם, ומעט פטרוזיליה, ומעט פרי מיובש, והרבה בשר, ברכתה שהכל נהיה בדברו.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

כתבתם שהרב עובדיה שליט"א הורה לברך על בוטנים אמריקאיים מזונות ואם אכל כשיעור לברך מעין שלוש על המחייה, שאלתי היא האם רק אם אכל מהקמח כשיעור כזית יברך, או שמחשיבים גם את הבוטן לצירוף שיעור כזית לברכת מעין שלוש על המחיה ועל הכלכלה?

ושאלתי השניה היא, מה המינימום להלכה לעשות בשביל לקדש אישה, כי אני מכיר אחד שלקח טבעת ואמר לאשה (שהוא חי איתה עד היום כאישתו, והיא שומרת נידה,ונולדו לו כמה בנים ובנות ממנה) הרי את מקודשת לי בטבעת זאת כדת משה וישראל (הוא אמר זאת בלי עדים), ובהזדמנות זאת רציתי לשאול מה דין הנישואין(אם זה נחשב בכלל)? מה דין הילדים (ממזרים או פסול אחר מסוים-כן או לא)?
וכיצד להחזיר את האדם הזה בתשובה?

ה' כסלו תש"ע / 22 בנובמבר 2009

שלום רב!

לענין בוטנים אמריקאים, יש לצרף לשיעור גם את משקל הבוטן עצמו.

לענין קידושין, בקידושין צריך שיהיו עדים כשרים. ואם לא היו שם עדים האשה צריכה קידושין מחדש. ויש ללכת לתלמיד חכם שיורה להם כיצד לנהוג. אבל כל זה לענין הקידושין, אך האשה עצמה, אפשר שהיא אסורה לכל העולם כדין אשת איש, מפני שבעלה חי איתה כדרך איש ואשתו, ויש לחוש לקידושין שנעשו אחר כך, והיא שאלה מסובכת שצריכה לבא לפני בית דין מוסמך, אם יש לה השלכות מעשיות.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

לגבי ברכה אחרונה על בוטנים אמריקאים:
האם הבוטנים מצטרפים לשיעור המזונות (הציפוי) לברכת על המחיה או שמא צריך דווקא שיהיה בשיעור כזית דווקא מהציפוי, ואז יכול לברך על המחיה? ה' כסלו תש"ע / 22 בנובמבר 2009

שלום רב!

הבוטנים מצטרפים לשיעור הציפוי לענין ברכה אחרונה.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

מה הברכה שמברכים על שקדים או אגוזים המצופים שקולד, כאשר שניהם נחשבים כחשובים? ה' כסלו תש"ע / 22 בנובמבר 2009

שלום רב!

שקדים שלמים מצופים שוקולד, ברכתן בורא פרי העץ.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם הבוטן עצמו מצטרף ל"כשיעור"?
(כלומר אם יש לי חבילה של כזית בוטנים מצופים ואכלתים בזמן קצר מספיק להתחייב בברכה אחרונה) ה' כסלו תש"ע / 22 בנובמבר 2009

שלום רב!

שאלנו בדבר זה את מרן הרב שליט"א פני שנים, והשיבנו בצורה ברורה שהבוטן מצטרף לשיעור הציפוי שלו. ולכן להלכה יש לצרף את הבוטן לציפוי לענין שיעור ברכה אחרונה.

בברכת התורה,
הלכה יומית.