שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ל' שבט תשפ"ד / 9 בפברואר 2024

מותר לערב מים בשבת וביום טוב עם טחינה גולמית, כדי לדלל אותה, ולהוסיף להם לימון ומלח. הטעם לזה, כיון שאין איסור לישה אלא במערב חלקים שונים ומחברם זה לזה, אבל כאן אינו מערב שום חלקים, אלא בסך הכל מדלל הטחינה הגולמית על ידי המים. (אור לציון ח"ב עמוד רמט. ועוד).

אבל אם רוצה לאחר מכן לערב בטחינה שום, חומוס וכדומה, צריך לשנות מדרך הלישה, דהיינו שאם דרכו לערב בכח, יערב בנחת, ואם דרכו לערב בנחת, יערב בצורת שתי וערב. ויש מחמירים גם לשנות בסדר נתינתם, דהיינו קודם ליתן השום והחומוס, ולאחר מכן את הטחינה, ולשנות גם בצורת הערבוב. אבל מעיקר הדין די לשנות בצורת הערבוב. (עיין באור לציון שם, ובחזון עובדיה שבת ח"ד עמוד רפג. ודו"ק).

התשובה נמסרה על ידי הגאון רבי גד יזדי שליט"א באמצעות "אינסטרב".


צפייה