שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ב שבט תשפ"ד / 1 בפברואר 2024

ממה שאני יודע, מרן זצ"ל אמר לשם יחוד רק לפני הנחת תפילין, ולפני ספירת העומר. לפני הנחת תפילין זה כדאי מאד, מפני שרוב הדברים הנזכרים בנוסח לשם יחוד, מפורשים בשלחן ערוך שיש לכוונם. 


צפייה