שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ז' תמוז תשפ"ב / 6 ביולי 2022

לדעת מרן זצ"ל ורוב הרבנים, אין מקום לחשוש לשיטות שמצאו את התכלת, ובפרט שלדעת רבינו האר"י אין מקום לתכלת עד ביאת המשיח. ובספר אביר הרועים ח"ג כתבתי בענין זה. 


צפייה