שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ו סיון תשפ"ב / 25 ביוני 2022

כשמגיע לשם, אינו צריך לקרוא עמהם שמו"ת, שהרי קרא כבר, וכשיחזור ארצה ישלים שתי פרשיות.

אם יש לו אפשרות, טוב שיקרא מספר תורה את הפרשה שלא שמע, אבל אין בזה חיוב מן הדין. (חזון עובדיה שבבת ח"א עמוד שיד ועמוד שטו).


צפייה