שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ד ניסן תשפ"א / 6 באפריל 2021

 

זו שאלה מאד עמוקה. באמת שבדורות הקודמים, היו מקרים שאדם לדוגמא לא זכה לזרע של קיימא, וכשפנה לגדולי הרבנים, הם היו יודעים לומר לו שזהו תיקונו, ושאין להפציר בתפילה בענין. וכיוצא בזה השיב הגאון החפץ החיים להגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, שלאחר שנפטרה בתו היחידה, לא הסכים החפץ חיים לברכו לילדים. וכן אירע כמה פעמים עם הגאון החזון איש. אולם בדרך כלל אנו לא יודעים ולא מסוגלים לדעת, ואין בזמנינו בכלל מי שיודע, להשיב מהו תיקונו של האדם, לכן לעולם אדם יתפלל, אך יחזיק בשמחה, וידע שיש אפשרות שזהו הדבר הטוב ביותר עבורו, שלא תיענה תפילתו באותו אופן שהוא חושב שצריכה להענות. תבורכו מפי עליון, וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ולברכה,

השאלה נשאלת בתגובה להלכה:


שאלות ותשובות הלכה יומית - ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

ביטול תורה – פרי שמריח ממנו – עצימת עיניים

שאלה: האם יש איסור "ביטול תורה" בקריאת תהלים?

תשובה: קריאת תהלים היא מצוה גדולה, ובמדרש מובא, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שתהיה נחשבת קריאת תהלים כאילו לומדים נגעים ואהלות, כלומר, חלקי התורה הקשים ללימוד. אולם אדם שיכול לעסוק בתורה, ומשקיע הרבה מזמנו בקריאת תהלים, עובר משום "ביטול תורה", וכמו שדרש מרן זצ"ל, על דברי חז"ל "איזהו גיבור הכובש את יצרו", למה נאמר "יצרו" ולא נאמר: "הכובש את היצר"? משום שלכל אדם יש יצר הרע אחר. לתלמידי חכמים העוסקים בתורה בהתמדה, הוא מסית אותם שילכו ויתעסקו בצדקה ובגמילות חסדים, או שיקראו כל היום תהלים, ולא שהוא רוצה באמת שיעסקו בגמילות חסדים ויקראו תהלים, אלא העיקר אצלו שלא יעסקו בתורה, שאין למעלה ממנה. ואילו לעשירים שראויים לחלץ מן המצר עניים יתומים ואלמנות, הוא מסית אותם שילכו כל הזמן ללמוד תורה, ולקרוא תהלים פעמיים וכדומה.

 

שאלה: פרי שמונח על השלחן כדי לאכול ממנו, ובאים כעת להריח ממנו, האם יכולים לברך על הריח?

תשובה: פרי שבא להריח ממנו ריח טוב, מברך עליו "הנותן ריח טוב בפירות". ופרי שהגישו אותו כדי שיאכלו ממנו, כמו למשל אננס, וכעת רוצה להריח ממנו, נחלקו הפוסקים אם מברכים על ההרחה ממנו. כי החזון איש סובר שאין לברך אלא כאשר הפרי מיוחד לריח. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (שו"ת יביע אומר חי"א סימן יז) הביא ראיות שאין לחוש לכך, ואפילו אם הפרי לא מיוחד להריח ממנו, כל שנוטל אותו בידו כדי להריח ממנו, צריך לברך ברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

 

שאלה: נאמר בהלכה יומית, שצריך להתפלל תפלת העמידה עם עיניים סגורות, אם כן אסור להתפלל מתוך סידור?

תשובה: יש להתפלל בעצימת עיניים או בהסתכלות בתוך הסידור. ואדרבה, טוב להתפלל מתוך סידור, וכן נהג מרן רבינו זצ"ל שהיה מתפלל תמיד מתוך סידור.


צפייה