שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ג אדר תשפ"א / 25 בפברואר 2021

אין הידור מיוחד בכך שיהיו משתי ברכות שונות. אבל יש הידור מצוה בכך שיהיו מאכלים שישתמשו בהם בסעודה ממש. ובזמנינו הדבר הזה קשה מאד, כי אנשים לא מחבבים בדרך כלל משלוח של תבשילים כפי שנהגו בדורות הקודמים, ולכן שולחים מוצרים אחרים. פורים שמח,

השאלה נשאלת בתגובה להלכה:


ימי הפורים – משלוח מנות – שנת תשפ"א

ימי הפורים
בעוד כשבועיים, יחולו ימי הפורים. והשנה מוטל עלינו לבאר כמה דינים מיוחדים, ראשית, מפני שהשנה יום הפורים, י"ד באדר, יחול ביום שישי. שנית, מפני שבירושלים ינהגו השנה "פורים המשולש", כי יום ט"ו באדר, (שבו מציינים את הפורים בירושלים), יחול ביום שבת, ולכן ישנם דינים מיוחדים השנה לבני ירושלים.

והענין הנוסף שיהיה עלינו לעמוד עליו, הוא מפאת מגיפת הקורונה, שמעוררת כמה בעיות הנוגעות לקיום מצוות הימים הללו. ונשתדל בעזרת ה' לגעת בכל הנקודות הנצרכות.

מצות משלוח מנות
נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים".

ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח "מנות" שתי מנות לאיש אחד. "ומתנות לאביונים", שתי מתנות לשני בני אדם. (כי מיעוט "מנות", שתים, מנה אחת ועוד מנה. ומיעוט "מתנות", שתים, מתנה ועוד מתנה אחת. וכן מיעוט "אביונים" שתים. שכן לא נאמר "משלוח מנה איש לרעהו ומתנה לאביון).

טעם המצוה
וטעם מצות משלוח מנות הוא, שכאשר אדם שולח לחברו תשורה ומנחה, הרי הוא מביע לו בזה את רגשי אהבתו אליו, ועל ידי כן נוטע גם בליבו אהבה אליו. ועוד, כי ישנם אנשים חסרי כל, אשר יבושו לפשוט ידם לקבל צדקה כדי לקיים סעודת פורים, וכאשר שולח להם דרך כבוד "משלוח מנות" לא יבושו ולא יכלמו, ויקיימו מצות סעודת פורים בשמחה ובחדוה.

ומכיון שטעם מצוה זו הוא כדי להרבות אהבה בין אדם לחבירו, ובין אשה לרעותה, לכן, השולח משלוח מנות ואין המקבל יודע ממי קבלם, אין הנותן מקיים בזה מצות משלוח מנות, שהרי מכיון שאינו יודע ממי קבלם, אין כאן חיבה וריעות.

ודבר זה הוא שונה ממצות צדקה שאנו רגילים בה בכל ימות השנה. שהרי במצות צדקה, מצוה מן המובחר שלא יהיה המקבל יודע ממי קיבל, וגם שלא יהיה הנותן יודע למי הוא נותן, מה שאין כן לגבי מצות משלוח מנות, שחובה היא שידע המקבל ממי קבל, בכדי שתכנס בלבו אהבה לחבירו.

הגדרת "שתי מנות"
ופירוש הדבר "שתי מנות" היינו שני מאכלים שונים, או מאכל ומשקה, כגון עוגה ובקבוק יין. והמנהג כיום לשלוח מיני מתיקה למשלוח מנות. ויוצאים בזה ידי חובה. וכמבואר גם הנשים חייבות לשלוח לחברותיהן משלוח מנות.

ומכיון שעיקר טעמה של מצות משלוח מנות, הוא כדי שיהיה לכל אדם מה לאכול בסעודת הפורים, לכן השולח לחבירו מתנות שונות בתורת משלוח מנות, וכגון ששולח לו בגדים או סדינים וכיוצא בזה, אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות. ואפילו אם שולח לחבירו מעות (כסף) בכדי שיוכל חבירו לקנות מנות של מאכלים, אינו יוצא ידי חובתו, שצריך לשלוח דוקא מנות של מאכל ומשקה. ולכן גם השולח לחבירו טבק להרחה וכדומה, אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות.

מי שנמצא בבידוד
איש או אשה, שנמצאים בבידוד ביום פורים (מחמת מגיפת ה"קורונה"), אם יש להם אפשרות, עליהם לצוות על אחד מבני הבית שיקח עבורם משלוח מנות לאדם אחר, שבזה יוכלו לצאת ידי חובת משלוח מנות. וכן עליהם לתת מתנות לאביונים. אבל אם אין מישהו מבני הבית שיכול לצאת מן הבית ולתת משלוח מנות עבורם, הרי שעליהם לבקש מאדם אחר, לדוגמא מהשכן, שיהיה שליח עבורם לתת משלוח מנות.

אולם אז, אנו פוגשים הלכה נוספת, שהרי על פי הדין, אדם צריך לתת משלוח מנות ממאכלים ששייכים לו. והרי המאכלים בביתו של השכן, אינם שייכים למבודד. לכן יהיה עליהם לבקש מהשכן, שיכין עבורם משלוח, וְיַקְנֶה אותו להם, ואז ישלח אותו לאחד ממכריהם. וכיצד הוא מַקְנֶה את המנות? על השכן לקחת את המנות, ולתת אותם לאדם אחר, ולומר לו, תזכה במשלוח הזה עבור פלוני (המבודד). ואז המשלוח יהיה שייך למבודד. ואז יקח השכן את המשלוח, ויתן אותו לאדם שאליו ביקש המבודד לשלוח את המנות. ובזה יצא המבודד ידי חובת המצוה.


צפייה