שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ט אלול תשע"ט / 19 בספטמבר 2019

פרוזבול עושים בסוף שנת השמיטה (תשפ"ב תהיה שנת שמיטה). ואת הפרוזבול עושה המלווה, כלומר, זה שנתן כסף לחבירו. אבל על מה שלווה מאחרים אינו עושה פרוזבול.


צפייה