שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ג' אלול תשע"ח / 14 באוגוסט 2018

החוב פקע. ואסור לתבוע אותו יותר. אבל הלווה שבא להחזיר את החוב, ילך למלווה ויציע לו שיחזיר לו את הכסף, והמלוה יאמר "משמט אני", והלווה יאמר לו "אף על פי כן רצוני שתקבלם במתנה". ואז רוח חכמים נוחה הימנו.


צפייה