שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ב חשון תשע"ז / 23 בנובמבר 2016

לכתחילה, יש לנהוג כמו בנות ישראל מדורי דורות, שלא יהיה שום דבר חוצץ בשעת הטבילה. ואשה שמבקשת בכל זאת לטבול עם לאק, אם מדובר בלאק שלם, שבנוי יפה, יש לאפשר לה לטבול. אבל אם עבר זמן על הלאק, והוא אינו שלם כל כך, או שגדלו הצפרניים באופן שהלאק אינו יפה, הרי הלאק חוצץ בטבילה ואין לטבול כך.


צפייה